Abelia

Innhold

Innspill til Statistikklovutvalget om bruk av SSBs registerdata i forskningsprosjekter

Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) og Universitets- og høgskolerådet (UHR) har over tid mottatt en rekke henvendelser fra forskningsinstitutter, universiteter og høyskoler om utfordringer ved tilgang til registerdata fra SSB både til bruk i forskningsprosjekter og kunnskapsgrunnlag for politikk finansiert av sentralforvaltningen.

Vi er kjent med at også Forskningsrådet mottar tilsvarende bekymringer i sin dialog med forskningsmiljøer. Vi anser at mange av problemstillingene er relevante for Statistikklovutvalget, og henvender oss derfor til utvalget på vegne av et samlet miljø av universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter . Vi støtter de innspill som er gitt av ISF og Frisch­senteret i referansegruppen for utvalget og vil gjerne supplere disse med de følgende punktene.

Vi gjør oppmerksom på at utfordringene vi tar opp i det følgende utelukkende gjelder tilgang til registerdata. Våre forskningsmiljøer har et utmerket samarbeid med SSB på andre områder.

Last ned innspillet i .pdf-format

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: