Abelia

Innhold

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

FFA mener Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP) er et viktig instrument for langsiktig prioritering og styring. Målene nås i den grad LTP er forpliktende for myndighetene i form av opptrappingsplaner på de prioriterte områdene.

Da regjeringen i 2014 la frem Meld. St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 representerte den et nytt grep og et taktskifte i kunnskapssektoren, ikke minst fordi et samlet Storting stilte seg bak LTP.

Vi opplever at i den grad LTP har vært økonomisk forpliktende for Storting, regjering og departementer, har den vært en ubetinget suksess. Regjeringen har gitt betydelig vekst til FoU så langt i LTP-perioden. Men veksten er noe ujevnt fordelt, og enkelte sektor- og temaområder er ikke fulgt opp i nødvendig grad.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: