Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

FFA mener Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP) er et viktig instrument for langsiktig prioritering og styring. Målene nås i den grad LTP er forpliktende for myndighetene i form av opptrappingsplaner på de prioriterte områdene.

Da regjeringen i 2014 la frem Meld. St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 representerte den et nytt grep og et taktskifte i kunnskapssektoren, ikke minst fordi et samlet Storting stilte seg bak LTP.

Vi opplever at i den grad LTP har vært økonomisk forpliktende for Storting, regjering og departementer, har den vært en ubetinget suksess. Regjeringen har gitt betydelig vekst til FoU så langt i LTP-perioden. Men veksten er noe ujevnt fordelt, og enkelte sektor- og temaområder er ikke fulgt opp i nødvendig grad.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: