Innspill til Perspektivmeldingen 2021

Forskning er nødvendig for å løse bærekraftutfordringene, videreutvikle velferdssystemet og møte klimaendringene med en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv. Forskningsinstituttene er helt sentrale på alle disse områdene.

Last ned innspillet til Stortingets Finanskomite her

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: