Abelia

Innhold

Innspill fra FFA til vedtekter til KDs Tjenesteorgan

FFA mener som utgangspunkt at det er fornuftig å samorganisere CERES, BIBSYS og deler av UNINETT i et felles tjenesteorgan, slik det er vedtatt. FFA ser det også som klargjørende at virksomheten skal ha et overordnet forvaltningsansvar på IKT-området og skal levere IKT-tjenester og skal ha myndighet til å treffe beslutninger innenfor dette området.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: