Abelia

Innhold

Høringsuttalelse til Underdalutvalget

Dette er FFAs høringsuttalelse til Underdalutvalgets rapport "Stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler".

Styret i FFA vil i utgangspunktet ikke ha sterke synspunkter på utvalgets forslag om tre karrierestiger i universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren). Derimot etterlyser vi en større oppmerksomhet på de 65-70 prosent av doktorgradskandidatene som ikke skal bli værende i UH-sektoren, men som derimot skal ta med seg kompetansen og finne sine karriereveier i andre deler av arbeidslivet. Utvalgets forslag om bedre karriereveiledning er bra, men langt fra tilstrekkelig. Vi mener det også er viktig å ta inn over seg at de fleste forskerne skal arbeide utenfor universitet- og høgskolesektoren og derfor legge til rette for forskerutdanninger som forbereder kandidatene på dette arbeidslivet. Dimensjonering av de ulike typer doktorgradsutdanninger bør diskuteres. Nærings-PhD, Offentlig-PhD, Institutt-PhD og stipendiatstillinger i helsesektoren er alle stipendiatstillinger som knytter kandidatene til andre sektorer og som gir dem kompetanse, forbereder dem og gjør dem attraktive for arbeid utenfor UH-sektoren. Vi mener derfor at dimensjoneringen av de ulike typene stipendiatstillinger bør vurderes og antall stipendiatstillinger knyttet til andre sektorer bør økes. Dette vil trolig også avhjelpe situasjonen med midlertidighet og opplevd usikkerhet. Gradsgivende institusjon vil alltid være universitet eller høgskole.

Styret i FFA mener at barrierer for økt mobilitet mellom UH-sektoren og andre sektorer bør utredes. Personer med PhD og som har en karriere utenfor UH, bør i større grad kunne gå til UH og vice versa. Dette mener vi vil styrke UH-institusjonene på hele samfunnsoppdraget, både undervisning, forskning, innovasjon og formidling. NHOs forslag om "praksisprofessor" er ett av flere mulige ordninger som bør utredes. Hensikten må være å legge til rette for karriereveier som veksler mellom UH og andre deler av arbeidslivet, for slik å øke samspillet mellom UH og resten av samfunnet med de synergier det vil gi for undervisning og forskning i UH og for utvikling og innovasjon i andre sektorer.

Styret i FFA vil derfor foreslå at

  • Dimensjonering av stipendiatstillinger tilpasses den virkeligheten kandidatene skal inn i, dvs omfordeling til flere stipendiatstillinger forankret i næringslivet, offentlig sektor, helsesektor og instituttsektor på bekostning av antallet rene UH-stipendiatstillinger
  • Utvalgets arbeid følges opp med en vurdering av hvordan legge til rette for økt mobilitet mellom universitetets- og høgskolesektoren og andre deler av arbeidslivet. Nye stillingskategorier som legger til rette for rekruttering fra andre sektorer, som for eksempel "praksisprofessor" bør vurderes. Barrierer mot mobilitet må identifiseres og bygges ned, som for eksempel pensjonsordninger som gir lock-in effekter.

Last ned

Last ned hele høringsinnspillet

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: