Abelia

Innhold

Høringsuttalelse til ny Personopplysningslov

Dette er FFAs innspill til utkast til Ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordninga i norsk rett.

Det er etter vår oppfatning viktig at norsk lov klart og entydig fastslår at personopplysninger kan brukes til forskningsformål og arkivformål i allmennhetens interesse, med hjemmel i forordningens artikkel 6e.

En slik bestemmelse har generell aktualitet og bør dermed inngå i den nye personopplysningsloven, ikke kun i særlovgivningen. Dette vil sikre gode vilkår for arkivering og forskning på personopplysninger som ikke kan baseres på samtykke.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: