Abelia

Innhold

Høringsuttalelse til Forskrift om de regionale forskningsfondene

Kunnskapsdepartementet foreslår Forskrift om de regionale forskningsfondene (RFF). Her er høringssutalelse fra Forskningsintituttenes fellesarena.

FFA mener forslag til Forskrift om de regionale forskningsfondene er en god operasjonalisering av Stortingets vedtak om regionreformen. Departementets premisser for forskriften er viktige. FFA vil særlig understreke viktigheten av Forskningsrådets rolle i kvalitetssikring i søknadsbehandlingen for RFF.

Last ned høringsuttalelsen her

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: