Abelia

Innhold

Høringsuttalelse til eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S.

FFA har levert høringsuttalelse til eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S, og anbefaler at publiseringsindikatoren forblir uendret i forbindelse med Plan S.

Styret i FFA anbefaler at publiseringsindikatoren forblir uendret i forbindelse med Plan S, i samsvar med anbefalingen fra det bredt sammensatte NPU. For forskningsinstituttenes del angår denne indikatoren også arbeidet i det tverrdepartementale Instituttprosjektet.

FFA mener at det er avgjørende å holde trykk på endringsprosessene mot OA og ikke innføre endringer som svekker strategien. Verdien av hele tidsserier tilsier også at det ikke gjøres midlertidige endringer i publiseringsindikatoren.

Som del av Plan S er det vesentlig at CoAlition S sikrer at det etableres gode OA-tidsskrifter hvor slike mangler i dag.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: