Abelia

Innhold

Høringsuttalelse til Energi21-strategi

Dette er FFAs innspill til ny Energi21-strategi.

FFA takker for muligheten til å gi uttalelse til Ny Energi21 strategi. Styret i FFA vil understreke at Energi21 legger strategi for kunnskapsutvikling på et for Norge og verden uhyre viktig samfunnsområde, hvor utfordringene er store og potensialet er stort for fremtidig norsk verdiskaping og konkurransekraft.

Som samarbeidsorgan for institutter innenfor en stor bredde av forskningsområder, overlater vi til enkeltinstitutter å gi uttalelse på tematiske forskningsprioriteringer.

FFA har ved flere anledninger gitt uttrykk for at på sitt beste gir metoden med utvikling av 21-strategier svært gode prosesser for å identifisere kunnskapshull for å løse store samfunnsutfordringer, prioritere satsingsområder og å konkretisere forskningstema. Energi21-prosessene er i så henseende eksempel til etterfølgelse. Bred involvering av næringsliv og myndigheter som problemeiere og brukere, samt forsknings- og utdanningsmiljø i strategiprosessen, er avgjørende for kvaliteten og relevansen i arbeidet og for eierskap til strategiene og oppfølgende implementering. Vi merker oss også at hovedprioriteringen, men også de øvrige fem prioriteringene, gjennomgående har tverrfaglig karakter og krever en tilnærming på tvers av fagdisipliner og sektorer. Dette mener vi er avgjørende viktig inngang for å løse kunnskapsutfordringer på et sammensatt samfunnsområde som energi.

FFA vil samtidig påpeke at Energi21-strategien bør ha tydelige koblinger til andre nasjonale strategier som omtaler forskningsbehov innen miljøvennlig energi, slik som Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, Forskningsrådets bærekraftstrategi og Klima- og miljødepartementet sine prioriterte forskningsbehov. Vi vil også hevde at Energi21-strategien i større grad bør inkludere samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning utover økonomi- og forbrukerperspektivet

FFA vil berømme OED og styret for arbeidet med Energi21 strategien, som synes å være eksempel på et solid arbeid med bred involvering av relevante miljøer i prosessen, som gir en strategi med tydelig prioritering og god forankring.

Last ned høringsinnspillet

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: