Abelia

Innhold

Høringssvar: Tilgjengeliggjøring av helsedata:

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt lovendringer som berører tilgjengeliggjøring av helsedata. FFA har sendt inn høringssvar.

FFA mener at høringsforslaget fra HOD er godt og innebærer etablering av nasjonale infrastrukturer og fellesløsninger for helseanalyse (Helseanalyseplattformen), tilgjengeliggjøring av data og forskning som vil sette Norge bedre i stand til å utnytte det velutviklede tilfanget av helsedata. Vi mener det er riktig vei å gå.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: