Høringsnotat til næringskomiteen om forskning i statsbudsjettet 2020 fra FFA

Les FFA sine budsjettinnspill sendt til Stortingets Næringskomité her.

Oppsummert har FFA følgende konkrete forslag for 2020:

  • For å realisere Stortingets mål om nødvendige langsiktige omstillinger i næringsliv og samfunn, må myndighetenes forskningsinnsats trappes opp, ikke ned, i en overgangsfase til 2030. Økningen må styrke forskning i og med næringslivet og som bidrar til modernisering i offentlig sektor. Veksten i forskningsmidlene må fordeles via Forskningsrådets konkurransearena. For å dekke de økte kostnadene, bør en se på muligheten for endringer i Skattefunn og omdisponering til andre FoU-virkemidler med større addisjonalitet, rettet mot næringslivets samfunnets grønne skifte
  • Basisbevilgningen til forskningsinstituttene økes til 25% over en 5-års periode. Økningen rettes mot Langtidsplanens prioriteringer, slik at en bygger langsiktig anvendt forskning på de viktigste områdene
  • Stim-EU pilot utvides i 2020 til å gjelde alle forskningsinstitutter med mindre enn 25% basisbevilgning
  • Næringsrettet forskning styrkes i 2020 med 40 mill kr ut over regjeringens budsjettforslag på Kap. 920 Norges Forskningsråd, post 50

Last ned høringsnotatet her

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: