Abelia

Innhold

Høringsinnspill til regjeringens Indiastrategi

Dette er FFAs høringsinnspill til regjeringens Indiastrategi.

For verdiskapende norsk-indisk forskningssamarbeid, ligger det et betydelig potensial for vekst gjennom antall og størrelse på samarbeidsprosjekter og institusjonelle partnerskap, i både U&H-, institutt- og privat sektor, så vel som på tvers av disse sektorer. Det er positivt at regjeringen vil legge til rette for slikt samarbeid gjennom finansierings- og insentivordninger. Også de bilaterale strategiene bør tydelig understøtte mål og prioriteringer i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. FFA mener at forankringen til Langtidsplanen synes svak og må styrkes.

Som det fremgår av utkastet, står India foran en periode med kraftig vekst i både befolkning, økonomisk størrelse, forbruk, og urbanisering. Veksten vil ledsages og karakteriseres av «youth bulges»; noe som representerer store muligheter, men også utfordringer. Det er av vital betydning at man investerer klokt i utvikling av denne unge arbeidskraften. Som nevnt i Veikartet, er det betydelige ulikheter i tilgang til, og kvalitet i, relevante utdanningssystemer og det vil i den anledning være et mål i seg selv å bygge ned disse ulikhetene.

Impulser og tiltak fra indiske myndigheters side for å påvirke arbeidets innhold og retning, oppleves enkelte ganger som en utfordring i samfunnsvitenskapelig forskningssamarbeid. Dette inkluderer betydelig motstand mot «utenlandsk innblanding i interne anliggende», som for eksempel Kashmir-konflikten. En positiv vinkling vil være å legge vekt på forventet fattigdomsreduksjon, fortsatt utbygging av velferdsordninger, samt samarbeid mellom stat og privat sektor. Det vil også være fornuftig å legge vekt på gjensidig forskningssamarbeid der også Norge blir satt under lupen.

Last ned

Last ned hele høringsinnspillet

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: