Abelia

Innhold

Høringsinnspill til områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet

Dette er FFAs innspill til NFD - områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet

NFD og FIN arbeider med en områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. FFA har blitt invitert til å gi innspill til konsulentenes Analyserapport.

FFA mener det er riktig og viktig at det gjøres en områdegjennomgang. Vi er opptatt av at Norge har et effektivt og målrettet virkemiddelapparat både på nasjonalt og regionalt nivå som tar utgangspunkt i de store samfunnsutfordringene og bidrar best mulig til å realisere de overordnede målene styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, møte store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet.

Det er en tett sammenheng mellom næringsrettet forskning og innovasjon. Forskning og fremragende forskningsmiljøer er en vesentlig forutsetning for å kunne oppnå innovasjon både i næringslivet og i andre deler av samfunnet. FFA mener dette grunnleggende forholdet er for dårlig beskrevet i rapporten. En annen viktige forutsetning er at offentlige virkemidler for forskning forvaltes og fordeles etter kjente kriterier og i åpen konkurranse, det vil gi størst samfunnseffekt av virkemidlene.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: