Abelia

Innhold

Høringsinnspill til endringer i Skattefunn

Finansdepartementet foreslår justeringer i dagens Skattefunnordning, men vurderer ikke samfunnsnytten av Skattefunnordningen opp mot andre forskningspolitiske virkemidler. FFA mener at det må gjøres.

Forskningsinstituttenes Fellesarena vil understreke at ved endringer i Skattefunnordningen, må en sikre at en ivaretar ordningens opprinnelige formål, dvs. innretter ordningen primært mot SMB'er og sikrer god forskningskvalitet i prosjektene.

Videre mener vi at ev endringer i Skattefunnordningen må være kunnskapsbasert, dvs. bygge på tilgjengelig kunnskap om bl.a. input-addisjonalitet, slik at fellesskapets midler som innrettes mot økt FoU i næringslivet brukes mest mulig effektivt og gir størst mulig samfunnseffekt. Vi vil også understreke viktigheten av forutsigbarhet og ser det som kritisk at ev endringer varsles i god tid og ikke gis tilbakevirkende kraft.

Les mer i høringsinspillet til endringer i Skattefunn

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: