Abelia

Innhold

Høring om forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høgskoler

Dette er FFAs høringsinnspill til forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høgskoler.

Vi forstår at et utvalg skal gjennomgå regelverket og bl.a. peke på områder der forskrifter kan bli bedre og tydeligere. Dagens forskrift pålegger universiteter og høgskoler «samarbeide med andre universiteter og høyskoler og tilsvarende institusjoner i andre land, lokalt og regionalt samfunns- og arbeidsliv, offentlig forvaltning og internasjonale organisasjoner.»

Slik vi leser stikkordene til mandat, er dette ikke utfyllende. Vi vil likevel påpeke at forventninger til samarbeid med omverdenen ikke inngår i disse stikkordene. FFA vil foreslå at et nytt regelverk for universiteter og høgskoler understøtter samarbeid med forskningsinstitutter på linje med andre aktører som nevnes i dagens forskrift. Vi mener at formål og forventninger til samarbeid mellom forskningssektorene er viktig og riktig. Samtidig mener vi at detaljregulering av samarbeid med omgivelsene gjennom BOA-insentivet er uheldig. OECDs gjennomgang av forsknings- og innovasjonssystemet (juni 2017) påpeker at arbeidsdeling mellom UH-sektoren og instituttsektoren bør opprettholdes for å unngå uproduktiv konkurranse og stimulere samarbeid. Universiteter og høgskolers samarbeid med omverdenen bør understøttes i bredden og innrettes mot ikke minst innhold og kapasitet i utdanningene. Utviklingsavtalene som nå breddes i sektoren, synes være et godt instrument for å målrette forventningene til institusjonenes samarbeid med omverdenen.

FFA vil også foreslå at instituttsektoren blir representert i utvalget som skal vurdere rammeverket for universiteter og høgskoler, for å reflektere samarbeidsflaten mellom universiteter og høgskoler og institutter.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: