Abelia

Innhold

Forslag til tiltak: Mobilisering av bedrifter og forskningsinstitutter til Horisont Europa

Her er FFAs innspill for mobilisering til Horisont Europa

FFA ønsker å bidra til økt deltakelse fra både instituttene, næringslivet og offentlig sektor.  Vi presenterer derfor her noen forslag til tiltak eller ordninger som vil bidra til å øke instituttenes, næringslivets og offentlige virksomheters aktivitet i Horisont Europa. Vi tar utgangspunkt i instituttenes egne erfaringer, dagens stimuleringsordninger (H2020), samt Forskningsrådets anbefalinger "Stimuleringsordninger Horisont Europa" til KD, datert 5.juni 2019.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: