Abelia

Innhold

Forslag til Fellesløft IV - tilbakemelding fra FFA til Forskningsrådet

Forskningsrådet foreslår nytt fellesløft for finansiering av tverrfaglig forskning. FFA oppfordrer til fullfinansiering for institutter med basisbevilgning.

Forskningsrådet har lagt frem forslag til Fellesløft IV, hvor en legger vekt på tverrfaglig forskning. I utkastet planlegges det å benytte samme modell som tidligere med 50/50 deling av kostnadene mellom Forskningsrådet og mottager.

Med et budsjett på 1 mrd kr over 6 år, betyr det 500 mill kr av Forskningsrådets midler som i all hovedsak innrettes mot universitetssektoren. Egenandel på 50% vil gjøre det svært krevende for institutter som har lav basisbevilgning å delta.

FFA foreslår derfor at prosjekter fra institutter med basisbevilgning gjennom Forskningsrådet fullfinansieres i Fellesløft IV, både når instituttet er søker og når det er partner i prosjekter ledet av andre.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: