Abelia

Innhold

Forslag til endringer i Stim-EU

Forslag til hvordan øke norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

EUs forskningssamarbeid er uten sammenligning den viktigste internasjonale arena for norsk forskning. Stortingets mål er en betydelig økning av norsk deltakeise. Forskningsinstituttene er viktige deltakere, med SINTEF som den klart største norske deltaker. De økonomiske betingelsene er svært krevende, seiv etter innføringen av en norsk stimuleringsordning(Stim-EU). For å kunne satse sterkt på EU-forskning er det nødvendig med forutsigbare rammebetingelser på linje med norske Forskningsrådsprosjekter.

Den samlede effekten av Stim-EU må økes slik at EU-prosjektene blir finansiert til selvkost også for instituttene, som for andre deltakere, basert på det reelle kostnadsnivået ved effektiv drift i norske forskningsinstitutter og tilsvarende finansieringen i Forskningsrådsprosjekter. Vi foreslår at økningen til instituttene innrettes slik at den bidrar til økt deltakelse også fra bedrifter og offentlige virksomheter.

Last ned hele innspillet i pdf-format

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: