Abelia

Innhold

FFAs høringsinnspill til havstrategi

FFA vil gjerne bidra mer med ideer knyttet til nyskaping og forskning rettet mot havrommet og står til disposisjon gjennom hele strategiprosessen.

Vi takker for invitasjon til å gi innspill til arbeidet med ny Havstrategi. Dette er etter vårt syn et viktig arbeid som FFA gjerne vil bidra til.

En ny strategi må på det overordnede plan optimalisere og balansere de ulike verdiskapende muligheter og interesser knyttet til fiske, oppdrett, energiproduksjon, utvinning av ressurser samt transport, mot arealkonflikter og miljø-, verne – og klimaspørsmål. Den tilhørende teknologiutvikling må stimuleres. Det er avgjørende at en offensiv rettet mot havrommet er kunnskapsbasert og innovativ og den må dermed følges av en forskningsoffensiv. En slik forskningsoffensiv må utnytte alle aktuelle miljøer over hele landet, også de selvstendige forskningsinstituttene.

Konkret foreslår FFA tre tiltak:

  • Forskningsmidler innrettet mot Havstrategien må fordeles etter åpen konkurranse mellom alle relevante forskningsmiljøer, uavhengig av om de er statlige, private og hvor de er lokalisert i landet. Forskningsrådets konkurransearena må benyttes til dette. På denne måten kan den beste forskningen utløses og de mest kompetente og relevante miljøer involveres. Dette gir best avkastning av investeringene i forskning og kunnskapsutvikling.
  • Mange av mulighetene, men også de kryssende interesser som er knyttet til havet, vil tjene på å bli vurdert ut fra flere ulike, faglige ståsted. Aktuelle forskningsvirkemidler bør derfor utformes slik at de stimulerer til samarbeid og tverrfaglighet. En offensiv rettet mot havrommet må derfor bygges på et tett samarbeid mellom flere relevante forskningsmiljøer. Et slikt samarbeid må igjen baseres på en fornuftig arbeidsdeling slik at de ulike miljøer bidrar der de har sin beste kompetanse.
  • Det må etableres bedre stimuleringsordninger for nytenkning og forskning på et tidlig tidspunkt av ideutviklingen, før «markedet» evner eller er villig til å betale for forskningsoppdrag. Forskningsinstituttene kan med sine nettverk og anvendte forskningskapasitet ta en viktig rolle som katalysator for forskning og kunnskapsutvikling i næringsliv og offentlig sektor på kunnskapsområdene hav og ressursspørsmål. Slike nye eller forsterkede ordninger bør legges til Forskningsrådet. Eksisterende forskningsvirkemidler er først og fremst innrettet mot prosjekter hvor ideutviklingsprosessen er kommet lengre.

FFA vil gjerne bidra mer med ideer knyttet til nyskaping og forskning rettet mot havrommet og står til disposisjon gjennom hele strategiprosessen.

Last ned publikasjon

Last ned FFAs innspill til havstrategi her:

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: