Opptak av digitale møteplasser

Gikk du glipp av sendingen? Vi har samlet opptak av en rekke arrangementer her.

Fremtidsrettede arbeidsgivere

Opptak fra 2023:

Opptak av webinar om kunstig intelligens på arbeidsplassen - 23. november

Opptak av webinar om tillitsbasert ledelse - 10. oktober

Opptak av webinar om fleksible arbeidsplasser - 7. september

Webinar om psykologisk trygt arbeidsmiljø - 15. juni

Webinar om kompetanseutvikling - 27. april

Næringspolitikk

Opptak fra 2023:

På utsiden: Felles innsats for inkludering av barn og unge

Norges 50 fremste tech-kvinner 2023

Opptak fra 2022:

Norges 50 fremste tech-kvinner 2022

Hvert år kårer Abelia og Oda Nettverk Norges 50 fremste tech-kvinner. Her finner du opptak av det digitale arrangementet.

Samarbeidskonferansen 2022

Hvordan utvikler vi sammen et framtidsrettet system for nyskaping og omstilling av det norske samfunnet?   

Vi vil diskutere hvordan vi må innrette Norge som kunnskapsnasjon, for med størst mulig kraft å bidra til samfunnets formidable omstilling til bærekraft. Vi spør blant annet:   

  • Hvordan samspiller vi best mulig med næringsliv, offentlig sektor, sivilsektor, nasjonalt og internasjonalt?
  • Hvordan utfordrer samfunnsoppdrag eller "missions" det norske forskning- og innovasjonssystemet i praksis, hver for oss og ikke minst i samhandling med hverandre og med storsamfunnet? 

Se hele konferansen her.

Opptak fra 2021:

#Omsorgsrevolusjonen starter nå. Vil du være med?

Omsorgsrevolusjonen betyr ikke skremmende tall og en helsetjeneste i spagat. Den betyr muligheter. For å lykkes må vi samarbeide, og tenke forbi dagens diskusjon om offentlig og privat. La oss gripe mulighetene sammen. Det var det innledende budskapet under webinaret som sparka oppropet i gang. Det var Abelia, Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech som tromma sammen til webinar under tittelen: #Omsorgsrevolusjonen starter nå. Vil du være med?

Les mer og se opptak her

Opptak fra 2020:

Jakten på innovasjonskraften 2020: Samarbeid på resept

Velkommen til innovasjonsdagen, en årlig møteplass med premiere i år! Overordnet tema hvert år er økosystemer. I år med fokus på verdien av samarbeid. Arrangement er et samarbeid mellom Abelia og FIN- Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge.

Se opptak her

Arbeidsrett, HR og HMS

Opptak fra 2022:

Frokostmøte - Tillitsbasert ledelse, eksperimenterende tilnærming til endring og arbeid med mening

Trykk her for å se opptaket av frokostmøtet for fremtidsrettede arbeidsgivere.

Tema: Tillitsbasert ledelse, eksperimenterende tilnærming til endring og arbeid med mening.

Lansering av rapporten for fremtidsrettede arbeidsgivere

Opptak fra 2021:

Innføring i ulike arbeidsrettslige temaer (august 2021)

Abelias advokater gir deg en innføring i relevante arbeidsrettslige temaer. Hvilket handlingsrom har arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett? Hvordan er reglene om ferie og permisjon? Hva må du tenke på ved permitteringer? Når kan arbeidsgiver si opp ansatte på grunn av individuelle forhold? Kurset tar deg gjennom sentrale lover og regler som er av betydning ved utøving av arbeidsgiverfunksjonen. 

Medlemsinnhold (logg inn her)

Omorganisering og nedbemanning (mars 2021)

Se opptak av kurset. Spilt inn mars 2021. 

Medlemsinnhold (logg inn her)

Opptak fra 2020:

Innføring i ulike arbeidsrettslige temaer

Dette webinaret ble tatt opp 7. mai 2020 og gir en innføring i aktuelle arbeidsrettslige temaer.

Medlemsinnhold (logg inn)

Øvrige:

NHO Nettkurs: HMS for ledere (§ 3-5-kurs)

Lovpålagt kurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS) for ledere. Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at arbeidsgiver skal ha opplæring i HMS, og kunne dokumentere dette.

Les mer og meld deg på kurset her

Annet

Lønnskonferansen 2022

Lønnskonferansen 2021

Styrets erstatnings- og straffeansvar

NHO Gründer og Eurojuris Norge har sammen laget webinarer om styrearbeid. Her kan du lære mer om styret som ressurs og styrets ansvar. Kurset ble spilt inn i startet av året.

Medlemsinnhold (logg inn)