Opptak av digitale møteplasser

Gikk du glipp av sendingen? Vi har samlet opptak av en rekke arrangementer her.

Næringspolitikk

Opptak fra 2022:

Norges 50 fremste tech-kvinner 2022

Hvert år kårer Abelia og Oda Nettverk Norges 50 fremste tech-kvinner. Her finner du opptak av det digitale arrangementet.

Samarbeidskonferansen 2022

Hvordan utvikler vi sammen et framtidsrettet system for nyskaping og omstilling av det norske samfunnet?   

Vi vil diskutere hvordan vi må innrette Norge som kunnskapsnasjon, for med størst mulig kraft å bidra til samfunnets formidable omstilling til bærekraft. Vi spør blant annet:   

  • Hvordan samspiller vi best mulig med næringsliv, offentlig sektor, sivilsektor, nasjonalt og internasjonalt?
  • Hvordan utfordrer samfunnsoppdrag eller "missions" det norske forskning- og innovasjonssystemet i praksis, hver for oss og ikke minst i samhandling med hverandre og med storsamfunnet? 

Se hele konferansen her.

Opptak fra 2021:

Jakten på innovasjonskraften 2021

Jakten på innovasjonskraften er en årlig møteplass som hadde premiere i 2020. I 2021 ble konferansen gjennomført fysisk i Bergen og digitalt. Konferansen passet for de som er interessert i: Havnæringene, bærekraft, omstilling, og innovasjonspolitikk.  

Norge skal bli verdens ledende havnasjon. Det er i havet vi finner løsningene på flere av dagens globale utfordringer som klimaendringer, økende matbehov, energibehov og verdens helseutfordringer. Vi har en stolt havhistorie, og har klart omstillingene tidligere, fra seil til damp, og videre til maritim industri og det norske oljeeventyret. Hver eneste dag går hundretusenvis av nordmenn til en arbeidsplass i de havbaserte næringene. 

Nå må vi ta steget inn i en bærekraftig havøkonomi, og skape nye arbeidsplasser og verdier. Det krever at vi setter retning og samler forskere, oppstartsbedrifter, etablert næringsliv og myndigheter.  

 

Les mer og se opptak av konferansen her. 

Er Norge rigget for omstilling? Seminar 1: Hva gjør nabolandene våre?

Gjennom en møteserie i tre deler inviterer Abelia, Energi Norge, Rederiforbundet, Tekna og Norsk klimastiftelse til kunnskapsdeling og debatt om den store omstillingen av Norge. Seminaret ble sendt januar 2021.

Frem mot 2030 må Norge ta kvantesprang langs to akser: Vi skal halvere klimagassutslippene i tråd med Paris-avtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til «godt under» to grader, samtidig som vi skal øke verdiskapingen og sysselsettingen fra det ikke-petroleumsbaserte næringslivet.  

En rekke rapporter og veikart har det siste året gitt viktig innsikt om, og kommet med forslag til, en vellykket overgang til «livet etter oljen». Mulighetene er mange, men ingenting skjer av seg selv. Hvor går vi herfra, hvordan skal vi prioritere og hvem har ansvar for at de riktige grepene tas i tide?  

Les mer om seminaret og se på opptaket her. 

Er Norge rigget for omstilling? Seminar 2: Hva skal vi leve av?

Gjennom en møteserie i tre deler inviterer Abelia, Energi Norge, Rederiforbundet, Tekna og Norsk klimastiftelse til kunnskapsdeling og debatt om den store omstillingen av Norge. Seminaret ble sendt februar 2021.

Frem mot 2030 må Norge ta kvantesprang langs to akser: Vi skal halvere klimagassutslippene i tråd med Paris-avtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til «god under» to garder, samtidig som vi skal øke verdiskapingen og sysselsettingen fra det ikke-petroleumsbaserte næringslivet.  

En rekke rapporter og veikart har det siste året gitt viktig innsikt om, og kommet med forslag til, en vellykket overgang til «livet etter oljen». Mulighetene er mange, men ingenting skjer av seg selv. Hvor går vi herfra, hvordan skal vi prioritere og hvem har ansvar for at de riktige grepene tas i tide?  

Les mer og se seminaret i opptak her.

Er Norge rigget for omstilling? Seminar 3: Hvordan skal vi klare å henge med?

Gjennom en møteserie i tre deler inviterer Abelia, Energi Norge, Rederiforbundet, Tekna og Norsk klimastiftelse til kunnskapsdeling og debatt om den store omstillingen av Norge. Seminaret ble sendt mars 2021.

Frem mot 2030 må Norge ta kvantesprang langs to akser: Vi skal halvere klimagassutslippene i tråd med Paris-avtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til «god under» to garder, samtidig som vi skal øke verdiskapingen og sysselsettingen fra det ikke-petroleumsbaserte næringslivet.  

En rekke rapporter og veikart har det siste året gitt viktig innsikt om, og kommet med forslag til, en vellykket overgang til «livet etter oljen». Mulighetene er mange, men ingenting skjer av seg selv. Hvor går vi herfra, hvordan skal vi prioritere og hvem har ansvar for at de riktige grepene tas i tide?  

Les mer og se seminaret i opptak her.

Samarbeidskonferansen 2021: Samarbeid om ny langtidsplan: Mer av det samme eller helt nye grep?

Mer informasjon og program for årets konferanse finner du her

Opptak av konferansen finner du på via denne lenken. 

FFA Årskonferanse 2021

Under årets FFA årskonferanse ser vi på revidering av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning i sammenheng med de store samfunnsutfordringene og behovet for omstilling etter covid-19. Hvordan vil revidering av Langtidsplanen påvirke forskningspolitikken og instituttenes rolle i fremtiden? 

Hvilke samfunnsutfordringer kan forskningsinstituttene løse, hvordan gjør vi det og hvordan kan forskning og nye løsninger gi kraft i den grønne og digitale omstillingen? Omstilling krever ny kompetanse og nye løsninger. Hvordan sikre at den beste kunnskapen anvendes - med best kvalitet og relevans, slik at samfunnet får størst effekt igjen for pengene en investerer i forskning?

Les mer og se på konferansen her

Markeringen av Norges 50 fremste tech-kvinner 2021

På kvinnedagen de siste 5 årene har Abelia og ODA kåret Norges fremste kvinner i teknologibransjen. Målet med kåringen er å synliggjøre de mange viktige kvinnelige som jobber i teknologibransjen, for å vekke inspirasjon og promotere mangfold.

Les mer om kåringen og se markeringen i opptak her. 

#Omsorgsrevolusjonen starter nå. Vil du være med?

Omsorgsrevolusjonen betyr ikke skremmende tall og en helsetjeneste i spagat. Den betyr muligheter. For å lykkes må vi samarbeide, og tenke forbi dagens diskusjon om offentlig og privat. La oss gripe mulighetene sammen. Det var det innledende budskapet under webinaret som sparka oppropet i gang. Det var Abelia, Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech som tromma sammen til webinar under tittelen: #Omsorgsrevolusjonen starter nå. Vil du være med?

Les mer og se opptak her

Arendalsuka

Abelia var til stede hele uken og arrangerte hybride arrangementer mandag 16. til onsdag 18. august. Sammen med bedrifter, politikere, forskere og gründere gir vi deg Omstillingsdebatten, Fremtidsdebatten, Digitaliseringsdebatten, Kompetansedebatten og Innovasjonsdebatten.

Les mer og se opptak fra arrangementene her

Abelia Open 2021

Abelia er 20 år i år. Mye har skjedd i den teknologiske utviklingen siden 2001 og mye vil skje de neste 20 årene. Endringstakten i samfunnet går raskere enn noen gang. Smarte løsninger, nye forretningsmodeller og nye næringer tar stadig større plass i norsk økonomi og her har Abelias medlemsbedrifter en avgjørende rolle. ​

På Abelia Open skal vi først ta et lite tilbakeblikk til 2001 da Abelia ble etablert. Hva har skjedd i den teknologiske utviklingen fra 2001-2021? Og hvilken betydning har teknologi- og kunnskapsbedriftene hatt?​ Og så skal vi se fremover de neste 20 årene. Hvordan kan teknologi- og kunnskapsbedrifter sørge for at vi kommer ett skritt foran mot et bærekraftig kunnskapssamfunn?

Se konferansen her

Opptak fra 2020:

Jakten på innovasjonskraften 2020: Samarbeid på resept

Velkommen til innovasjonsdagen, en årlig møteplass med premiere i år! Overordnet tema hvert år er økosystemer. I år med fokus på verdien av samarbeid. Arrangement er et samarbeid mellom Abelia og FIN- Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge.

Se opptak her

Læringskonferansen 2020

Koronapandemien har vist at når omstilling kreves av oss, så klarer vi det. Etter- og videreutdanning har vært et viktig politisk tema over lang tid, men det måtte et sjokk til for at vi virkelig skulle innse alvoret. Det er et større behov enn noen gang for at befolkningen har oppdatert kompetanse, og at hver enkelt kan og har mulighet til å snu seg rundt og lære seg noe nytt. 

Læringskonferansen er Abelias årlige konferanse som omhandler forskjellige aspekter ved læring og utdanning.

Les mer og se konferansen her

FFA Årskonferanse 2020

Vi skal løse de største utfordringene verden har stått overfor. Da må vi lære av hverandre, samarbeide, vi må prøve ut løsninger underveis, være villige til å ta risiko og gå ut av komfortsonen.

Verden har noen altoverskyggende felles utfordringer: Koronapandemien og klima- og miljøendringene. Statsminister Erna Solberg påpekte i sin nyttårstale 2020 at årets nyttårsbarn skal dømme oss i 2030 - Har vi nådd FNs bærekraftsmål? Greta Thunbergs "How dare you!" var ungdommens dom over vår mangel på handling i klimakrisa. Så skulle vi oppleve et verdensomspennende og akutt virusutbrudd, med konsekvenser vi ikke har sett maken til i moderne tid.

  • Hvordan vil dette påvirke forskningspolitikken og forskningsinstituttenes arbeid videre?
  • Hvordan vil politikerne prioritere felleskapets forskningsmidler?
  • Kan vi lære av håndteringen av den akutte koronakrisa i samspillet om å løse den langsiktige klimakrisa?
  • Kan vi løse utfordringene uten tyngre bidrag fra forskningsinstituttene?
  • Og hvordan kan vi samarbeide for å få fram ny kunnskap om de løsningene som samfunnet trenger, tidsnok?

Les mer og se opptak av konferansen her

Arbeidsrett, HR og HMS

Opptak fra 2022:

Lønnskonferansen 2022

Trykk her for å se opptak av lønnskonferansen 2022! ➜

Hva finner du her?

-Velkommen v/Øystein Søreide, administrerende direktør i Abelia
-Økonomiske forutsetninger - i lys av krig i Europa v/Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO
-Resultatet fra frontfaget v/Jon Claudi, forhandlingsdirektør i NHO
-Streik – et historisk tilbakeblikk v/Jonas Bals, historiker og forfatter
-Den norske modellen v/Harald Eia, sosiolog, komiker og programleder
-Lokale lønnsforhandlinger – spesielle problemstillinger. Samtale med Rolf Negård, spesialrådgiver i NHO

Frokostmøte - Tillitsbasert ledelse, eksperimenterende tilnærming til endring og arbeid med mening

Trykk her for å se opptaket av frokostmøtet for fremtidsrettede arbeidsgivere.

Tema: Tillitsbasert ledelse, eksperimenterende tilnærming til endring og arbeid med mening.

Lansering av rapporten for fremtidsrettede arbeidsgivere

Opptak fra 2021:

Innføring i ulike arbeidsrettslige temaer (august 2021)

Abelias advokater gir deg en innføring i relevante arbeidsrettslige temaer. Hvilket handlingsrom har arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett? Hvordan er reglene om ferie og permisjon? Hva må du tenke på ved permitteringer? Når kan arbeidsgiver si opp ansatte på grunn av individuelle forhold? Kurset tar deg gjennom sentrale lover og regler som er av betydning ved utøving av arbeidsgiverfunksjonen. 

Medlemsinnhold (logg inn her)

Lønnskonferansen 2021

Lønnskonferansen gir deg siste nytt om makroøkonomiske forutsetninger forut for de lokale lønnsforhandlingene, samt resultatet fra det sentrale mellomoppgjøret våren 2021. I tillegg blir det en panelsamtale med deltakere fra noen av Abelias medlemsbedrifter, hvor vi tar opp praktiske problemstillinger knyttet til forberedelse og gjennomføring av lokale forhandlinger ute i virksomhetene.
 
Blant bidragsytere på årets konferanse er NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum og NHOs forhandlingsdirektør, Rolf Negård.

Medlemsinnhold (logg inn her)

Omorganisering og nedbemanning (mars 2021)

Se opptak av kurset. Spilt inn mars 2021. 

Medlemsinnhold (logg inn her)

Opptak fra 2020:

Lønnskonferansen 2020

Se opptak av Lønnsforhandlingene den 25. august 2020. Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum og forhandlingsdirektør i NHO, Rolf Negård er blant dem som går gjennom situasjonen for norsk økonomi, resultatene fra frontfaget, hvilken betydning dette har for Abelias medlemsbedrifter og hovedpunkter om lokale forhandlinger.

Medlemsinnhold (logg inn)

Innføring i ulike arbeidsrettslige temaer

Dette webinaret ble tatt opp 7. mai 2020 og gir en innføring i aktuelle arbeidsrettslige temaer.

Medlemsinnhold (logg inn)

Øvrige:

NHO Nettkurs: HMS for ledere (§ 3-5-kurs)

Lovpålagt kurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS) for ledere. Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at arbeidsgiver skal ha opplæring i HMS, og kunne dokumentere dette.

Les mer og meld deg på kurset her

Annet

Styrets erstatnings- og straffeansvar

NHO Gründer og Eurojuris Norge har sammen laget webinarer om styrearbeid. Her kan du lære mer om styret som ressurs og styrets ansvar. Kurset ble spilt inn i startet av året.

Medlemsinnhold (logg inn)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt