Gullkorn 2016

15. november på Latter

Innhold

Om konkurransen

Det er et krav at bidrag skal være kampanjer eller aktiviteter som i betydelig grad benytter såkalte egne og/eller fortjente kommunikasjonskanaler som hovedkanaler. Kampanjene eller aktivitetene kan ha pågått over flere år, men må inneholde aktiviteter gjennomført også i perioden etter Gullkornkåringen foregående år. Kampanjene eller aktivitetene kan ikke tidligere være vurdert i Gullkorn.

Bidrag til konkurransen må holde høye kommunikasjonsfaglige kvaliteter og kunne dokumentere høy grad av måloppnåelse og effekt. I tillegg skal bidragene være originale og nyskapende. Juryering av bidrag skal vektlegge 4 parametere, som vektlegges etter følgende modell:

• Kreativitet og nyskapning 30%
• Strategi 20%
• Gjennomføring 20%
• Effekt og resultatoppnåelse 30%

Arbeid som premieres i Gullkorn skal være utviklet i Norge, men kan være gjennomført i flere markeder. Det skal fremkomme tydelig byråets rolle i det innsendte bidraget og, hvis aktuelt, hvilke andre byrå/leverandører som har bidratt.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Nummeret er avmeldt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: