FFAs Årskonferanse: Få fart på Norge! Hvordan benytte forskningens omstillingskraft?

3. mai, Thon Hotell Opera Oslo

Innhold

Dagens innledere:

Bech Gjørv er advokat og næringslivsleder. Hun var direktør i Norsk Hydro og arbeidet senere for Advokatfirmaet Hjort i Oslo. Gjørv var leder for 22. juli-kommisjonen som redegjorde for terrorhandlingene i Oslo sentrum og på Utøya 22. juli 2011. Fra 2016 er hun konsernsjef i SINTEF.

 • Anne Liv Bogstad Fauske
 • Rådgiver i kommunalområde Helse og velferd i Horten kommune
 • www.horten.kommune.no

Fauske er utdannet sykepleier ved Drammen sykepleierhøgskole og har lederutdanning fra BI. Anne Fauske har hatt ulike lederstillinger innen helseområdet i kommune. Nå jobber Fauske som rådgiver i kommunalområde Helse og velferd i Horten kommune og prosjektleder for innføring av elektronisk verktøy for arbeidsplanlegging i hjemmetjenesten. I prosjektet har kommunen samarbeidet med Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Sintef.

Benjaminsen er sosialøkonom og embedsmann. Han har tidligere vært avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og universitetsdirektør i Universitetet i Tromsø. Etter dette gikk Benjaminsen tilbake til forvaltningen og embedsverket og tiltrådte som ekspedisjonssjef for den nye Forsknings- og innovasjonsavdelingen i Fiskeridepartementet.

Vold er ekspedisjonssjef i avdeling for forskning, innovasjon og regionalpolitikk i Landbruks og matdepartementet. Frøydis Vold er utdannet siviløkonom fra NHH.

Foto: Torbjørn Tandberg

 • Hendrik Sturm
 • Fagansvarlig Offshore Renewables i NGI
 • www.ngi.no

Hendrik Sturm er geoteknisk ingeniør og leder ved NGI. Han fikk sin grad ved Universitetet i Karlsruhe, Tyskland. Sturm har jobbet med offshore vind relaterte forsknings- og rådgivningsprosjekter siden det. I 2009 flyttet han til Norge og begynte hos NGI.

Wibe har nesten 20 års erfaring fra ledelse, kommunikasjon og politikk, fra både privat og offentlig sektor. Tidligere har hun jobbet i Telenor, IKT-Norge og Nærings- og handelsdepartementet. Hun har også skrevet boken «Å skape mening – en refleksjonsbok for ledere og medarbeidere».

Haugli var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i perioden 2009-2013, hvor han først var medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen, og i deretter Helse- og omsorgskomiteen. Haugli er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært HR-direktør, salgsdirektør og direktør for oppgjør og kundebetjening i Gjensidige, og jobbet i konsulentselskapene McKinsey & Co og ISCO Group.

 • Jens Strøm
 • Direktør forskning i Bama Gruppen
 • www.bama.no

Strøm har snart vært 50 år innen frukt- og grønt bransjen, hvorav 25 år i Bama med ansvar for både import og norsk produserte varer. Han har vært ansvarlig for oppbygging av kvalitetssystem, miljø og forsking. I dag har Jens Strøm ansvar for forskning. Strøm har jobbet med næringspolitikk og sittet i mange styrer og utvalg.

Balke Øiseth er utdannet naturforvaltningskandidat fra den daværende Norges landbrukshøgskole. Hun har lang erfaring fra forskningspolitikk og –administrasjon, og har vært ekspedisjonssjef i forskningsavdelingen i Kunnskapsdepartementet siden 2005.

 • Katarina (Katja) Heradstveit
 • Analysesjef i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • www.imdi.no

Som fagorgan og kompetansesenter skal IMDi gi innspill til politikkutvikling. Katjas seksjon har blant annet ansvar for direktoratets forsknings- og utviklingsprosjekter, samarbeid med SSB om innvandrerstatisikk og samarbeid med andre nasjonale velferds- aktører om kunnskapsutvikling. Katja har blant annet fulgt Introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger fra pilotvirksomhet til obligatorisk ordning, hun er leder av Beregningsutvalget og er nasjonal koordinator for årlige nordiske Embetsmannsmøter om integrering. Heradstveit er utdannet sosiolog av bakgrunn.

Halvorsen er også leder av Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk museum. Hun er tidligere politiker og var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.

Vinje har vært innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2013 og er medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Kristin Vinje er nestleder i Oslo Høyre. Før Stortinget var Vinje Oslos finansbyråd. Vinje har lang erfaring også fra det private næringslivetet og har tidligere jobbet i ledende stillinger i blant annet SINTEF og Simula.

 • Lars Holden
 • Administrerende direktør i Norsk Regnesentral
 • www.nr.no

Holden har vært administrerende direktør ved Norsk Regnesentral siden 2001 og ansatt siden 1984. Han har en rekke styreverv bl.a. som styreleder i Forskningsinstituttenes fellesarena og medlem av Divisjonsstyret for innovasjon i Forskningsrådet, Samarbeidsutvalget mellom UH-sektoren og instituttsektoren og styret i NILU. Han har vært med på å starte to firmaer basert på egen forskning, var i en periode professor II i anvendt matematikk ved UiO og er fortsatt en aktiv forsker innen anvendt matematikk og statistikk.

Aasen har sittet på Stortinget for Akershus siden 2005. Aasen er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra 1994, samt historie grunnfag og sosialøkonomi mellomfag. Hun arbeidet som journalist for A-pressen, politisk rådgiver for Sylvia Brustad, informasjonssjef og leder for Europabevegelsen, politisk rådgivel i Kommunal- og regionaldepartementet i Jens Stoltenbergs første regjering. Aasen var politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe fra 2001 til 2005. I 2005 ble hun valgt inn på Stortinget fra Akershus, og ble senere gjenvalgt i 2009 og 2013.

Bjørnstad har vært innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag siden 2013, og sitter i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité. Bjørnstad er medlem av Trondheim bystyre og 2. nestleder i Sør-Trøndelag FrP. I 2013 ble Bjørnstad innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag, etter å ha blitt nominert som Fremskrittspartiets 2. kandidat året før. Bjørnstad har bachelorgrad i økonomi og ledelse ved Handelshøyskolen BI.

Fløtten har doktorgrad i sosiologi og har jobbet med velferdsforskning i en årrekke. Hennes forskning er særlig konsentrert om fattigdom og ulikhet, utviklingen i den nordiske modellen og komparativ sosialpolitikk.

Raasok har tidligere blant annet jobbet som avdelingsfirektør og nestleder for Veg- og miljøavdelingen i Samferdselsdepartementet og har lang erfaring fra offentlig sektor.

Fylkesnes representerer Troms på Stortinget og er medlem av Næringskomiteen. Han har tidligere vært kommunikasjonsrådgiver i Norsk Sykepleierforbund, kommunikasjonssjef i Teknologirådet og filosof.

Westlie er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo 1992. Hun har lang erfaring fra flere departementer med blant annet å koordinere innsats og strategier for forskning og kunnskapsutvikling. Pr i dag er hun programstyrerepresentant i Forskningsrådets program Velferd, arbeid og migrasjon (VAM), og observatør i programmet Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester – HELSEVEL.

Helgesen er Norges klima- og miljøminister og var tidligere statsråd og stabssjef ved Statsministerens kontor i Erna Solbergs regjering med ansvar for EØS-saker og Norges forhold til EU. Før dette var Helgesen generalsekretær i International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) i Stockholm.

Fylling-Jensen er utdannet veterinær med dr.grad i veterinærpatologi og har videreutdannelse i ledelse fra IMD, Sveits; Harvard Business School, USA; BI og NHH. Øyvind har ledererfaring fra både universitet, industri og instituttsektoren. Han er styreleder i Bioparken AS og Matprogrammet i Norges forskningsråd.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: