Abelia

Innhold

Omstilling: slik ivaretar du ansatte og ledere

Hva kjennetegner en god omstillings - og nedbemanningsprosess? Hvordan ivareta ansatte og ledere underveis?

Arrangementet er avholdt. Presentasjoner kan du lese under:

Endringstakten i arbeidslivet øker. For å lykkes i tiden fremover er bedrifter avhengig av å kunne håndtere kontinuerlige omstillinger og nedbemanninger på en god måte for både de ansatte og organisasjonen.

Presentasjoner:

Evry her:

Abelia her:

Medvind her:

Stamina her:

På vår årlige omstillingsdag vil Abelias advokater Lillann Norseng og Hege Nordgård gjennomgå de juridiske sidene ved en omstillingsprosess. Senior Manager/HR Business Partner Hege Larssen i Evry vil fortelle hvordan HR-avdelingen i Evry veileder sine ledere for å håndtere omstillingsprosesser – med spesiell vekt på hvordan ledere trenes på å gjennomføre drøftelsesmøter og vanskelige samtaler. Arbeidspsykolog Audun Bredrup Petersen i Stamina vil gi råd om hvordan du kan ivareta både ansatte og ledere i en omstillingsprosess, mens daglig leder Ann-Charlotte Huitfeldt i Medvind Personal vil fortelle hvordan de hjelper overtallige over i nytt arbeid.

Her finner du mer informasjon om innlederne

Program

09.30 Kaffe og registrering

10.00 -10.15 Innledning

10.15 -11.00 Omstilling og nedbemanning, de ulike stegene i prosessen med særlig vekt på utvelgelseskretsen, Lillann Norseng, advokat i Abelia.

11.00 - 11.15 Pause

11.15 – 12.15 Nærmere om selve utvelgelsen av de overtallige, med særlig vekt på kompetanse som utvelgelseskriterium, Hege Nordgård, advokat i Abelia

12.15 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.45 De vanskelige samtalene: Hvordan veileder vi mellomlederne til et godt resultat, Hege Larssen, Senior Manager/HR Business Partner i EVRY Norway AS

13.45 – 14.00 Pause

14.00 -14.30 Omstilling – trussel eller mulighet? Menneskelige sider av endringsprosesser for ledere og medarbeidere

Audun Bredrup Petersen, Arbeids psykolog i Stamina

14.30- 14.50 Hvordan hjelpe oppsagte arbeidstakerne over i nytt arbeid

Ann Charlotte Huitfeldt daglig leder i Medvind

15:00 Slutt

Med forbehold om endringer

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Arrangementsoversikt sortert på fagområder, tema og sted.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Nummeret er avmeldt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: