Abelia

Innhold

Omstilling: slik ivaretar du ansatte og ledere

Hva kjennetegner en god omstillings - og nedbemanningsprosess? Hvordan ivareta ansatte og ledere underveis?

Arrangementet er avholdt.

Endringstakten i arbeidslivet øker. For å lykkes i tiden fremover er bedrifter avhengig av å kunne håndtere kontinuerlige omstillinger og nedbemanninger på en god måte for både de ansatte og organisasjonen.

På vår årlige omstillingsdag vil Abelias advokater Lillann Norseng og Hege Nordgård gjennomgå de juridiske sidene ved en omstillingsprosess. Senior Manager/HR Business Partner Hege Larssen i Evry vil fortelle hvordan HR-avdelingen i Evry veileder sine ledere for å håndtere omstillingsprosesser – med spesiell vekt på hvordan ledere trenes på å gjennomføre drøftelsesmøter og vanskelige samtaler. Arbeidspsykolog Audun Bredrup Petersen i Stamina vil gi råd om hvordan du kan ivareta både ansatte og ledere i en omstillingsprosess, mens daglig leder Ann-Charlotte Huitfeldt i Medvind Personal vil fortelle hvordan de hjelper overtallige over i nytt arbeid.

Her finner du mer informasjon om innlederne

Program

09.30 Kaffe og registrering

10.00 -10.15 Innledning

10.15 -11.00 Omstilling og nedbemanning, de ulike stegene i prosessen med særlig vekt på utvelgelseskretsen, Lillann Norseng, advokat i Abelia.

11.00 - 11.15 Pause

11.15 – 12.15 Nærmere om selve utvelgelsen av de overtallige, med særlig vekt på kompetanse som utvelgelseskriterium, Hege Nordgård, advokat i Abelia

12.15 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.45 De vanskelige samtalene: Hvordan veileder vi mellomlederne til et godt resultat, Hege Larssen, Senior Manager/HR Business Partner i EVRY Norway AS

13.45 – 14.00 Pause

14.00 -14.30 Omstilling – trussel eller mulighet? Menneskelige sider av endringsprosesser for ledere og medarbeidere

Audun Bredrup Petersen, Arbeids psykolog i Stamina

14.30- 14.50 Hvordan hjelpe oppsagte arbeidstakerne over i nytt arbeid

Ann Charlotte Huitfeldt daglig leder i Medvind

15:00 Slutt

Med forbehold om endringer

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Arrangementsoversikt sortert på fagområder, tema og sted.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Nummeret er avmeldt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: