HR-konferansen 2022

  • 24. nov 2022til 25. nov 2022
  • Lysebu Konferansesenter, Lysebuveien 12
  • kr 5.500,- eks mva

Velkommen til HR-konferansen 2022.

Årets HR-konferanse vil fokusere på ledelse og arbeidsmiljø i den "nye arbeidshverdagen".

Her vil vi blant annet sette søkelyset på hvordan arbeidsgivere kan skape en tillitsbasert ledelse og sørge for psykologisk trygghet. Samtidig vil vi gjennomgå utfordringene som oppstår mellom balanseringen av en fleksibel arbeidsplass opp mot kulturbygging og arbeidsmiljøet i bedriften.

Oppdatering av Abelias ekspertutvalget "Fremtidsrettede arbeidsgivere"- hvor står vi nå?
Utvalget er ledet av Anders Dysvik, professor ved BI
Les mer om utvalget her:
https://www.abelia.no/innsikt/fremtidsrettede-arbeidsgivere/