Ungt utenforskap og digitalisering- bare utfordringer eller også muligheter?

Abelia inviterer forvaltning, forskning, ideelle organisasjoner, undervisningssektoren og teknologiaktørene velkommen til seminar omkring ungt utenforskap og digitalisering.

Abelia inviterer forvaltning, forskning, ideelle organisasjoner, undervisningssektoren og teknologiaktørene velkommen til seminar omkring ungt utenforskap og digitalisering.

  • Hvordan kan vi hindre at digitaliseringen fører til utenforskap?
  • Er det riktig at flere unge faller utenfor som følge av økt digital aktivitet, og hvordan kan vi jobbe med det?
  • Hvordan kan teknologi bidra til mer inkludering og mindre frafall?
  • Og hvordan kan politikk og tjenesteutvikling innrettes slik at færrest mulig unge faller utenfor?

På dette seminaret vil vi se på kompetanseøkosystemet og om dette kan bidra til mindre utenforskap gjennom å dele:

  • kunnskapsgrunnlag om utenforskap og digitalisering
  • hvilke tiltak som fungerer og hvor det finnes løsninger som kan deles
  • hvordan vi kan løfte ulike tjenester og ta alt dette i bruk for å skape en bedre hverdag for barn og unge

Vi har invitert politikere, forskere, teknologiselskaper og frivillige organisasjoner til å delta og dele sin kunnskap og innsikt. Mer detaljer på programmet kommer.