Program

I år vil det imidlertid være krav til registrering av publikum ved inngangen til arrangementene. Vi ber deg derfor om å ha QRkode-leresen på mobilen og koronapass klart før du kommer. Da går det fortere og du hjelper til med å unngå kø ved inngangene. 

Mandag 16. august

Arrangementene finner sted på Spisestedet Vitenbiten
17:0018:00
Omstillingsdebatten: Lansering av omstillingsbarometeret
Ordstyrer: Nils-Ola Widme (Abelia)
Om arrangementet

For sjette året på rad lanserer Abelia sitt omstillingsbarometer for Norge sammenlignet med ca 30 andre land det er naturlig å sammenligne oss med. Her får du de ferske tallene presentert, og i år har omstillingsbarometeret også fått en ny og spennende grønn dimensjon.I tillegg til funnene blir det både innlegg fra næringer som Norge skal leve av fremover, slik som helse, utdanning/forskning og et panel bestående av toppolitikere.

Velkommen v/ Øystein E. Søreide, adm. dir i Abelia
Presentasjon av tallene v/ Terje Strøm, sjeføkonom i NyAnalyse
Panelsamtale

Håkon Haugli (Innovasjon Norge), Mari Sundli Tveit (Forskningsrådet), Petter-Børre Furberg (Telenor Norge) og Øystein E. Søreide (Abelia)

Politisk omstillingsdebatt

Terje Aasland (AP), Ola Svenneby (UH) og Mudassar Kapur (H)

19:3023:30
Mingle & Stream
Om arrangementet

Vi inviterer til Abelias vorspiel. Vi spanderer mat/drikke og viser partilederdebatten på storskjerm. Ta med venner og kollegaer og bli med på en kveld fylt med mingling og debatt.  

Tirsdag 17. august

13:0014:00
Fremtidsdebatten: Hvordan sikre velferdsstatens overlevelse
Ordstyrer: Tarje Bjørgum (Abelia)
Om arrangementet

Perspektivmeldingen viser i år som tidligere at velferdsstaten utfordres av et høyt kostnadsnivå ettersom vi blir eldre og forventningen på kvaliteten i tjenesteytingen øker. Skal vi klare å løse disse store utfordringene må vi tenke nytt om hvordan vi løser dem. Vi spør derfor hva som skal til for hvordan vi kan bruke teknologi for å gjøre ting på nye måter? Og hva er frivillig og ideell sektor sin rolle oppe i det hele?
Her vil du møte både sentrale politikere og ulike virksomheter som skal bidra for fremtiden.

Panelsamtale

Ingrid Stenstadvold Ross (Kreftforeningen), Fredrik Gulowsen (Nyby) og Tiril Rustad Halvorsen (Agenda Magasin)

 

Politisk panelsamtale

Sondre Hansmark (V) og Sigrid Z. Heiberg (MDG)

14:3015:15
Digitaliseringsdebatten: Hvordan kan data skape flere arbeidsplasser?
Ordstyrer: Mikal Kvamsdal (Abelia)
Om arrangementet

Nær sagt alle bransjer berøres og omstilles som følge av digitalisering. Det er ventet at dataøkonomien vil danne grunnlaget for opp til 100,000 arbeidsplasser i tiden fremover. Skal norsk næringsliv være konkurransedyktig fremover må vi utløse potensialet for verdiskaping som ligger i bruk av data. Samtidig skal også dataøkonomien virke inkluderende. I diskusjonen møtes politikere og næringsliv for å diskutere hvordan vi skal gjøre data til en skapende kraft for norsk økonomi. 

Panelsamtale

Nadine Ramsberg  (Webstep), Bjørn Taale Sandberg (Telenor), Frode Aagedal  (Intoto), Hilde Nagell  (Tankesmien Agenda) og Kjetil Thorvik Brun  (Abelia)

Politisk panelsamtale

Robert Steen (Ap) og Linda H. Helleland (H) 

 

15:4516:30
Kompetansedebatten: Er fleksibel og desentralisert utdanning svaret på kompetanseutfordringen?
Ordstyrer: Carina Hundhammer (Abelia)
Om arrangementet

Flere analyser har pekt på at en sentral problemstilling i demografiutfordringene i Norge ligger i at tilgangen til utdanning bidrar til sentralisering. Måten vi har tradisjonelt tenkt hvordan vi skal utdanne befolkningen har bidratt til at unge flytter til de store byene, og at veksten i arbeidsplasser i store byer blitt forsterket av dette. Koronakrisen har også åpnet et rom for å gjøre utdanningssystemet mer fleksibelt og åpent. Vi benytter anledningen til å spørre oss, hvordan ser en mer desentralisert og fleksibel utdanningssektor ut? 

Panelsamtale

Christian Pedersen (TietoEvry), Christen Krogh (Høgskolen Kristiania), Lise Hammergren (BI), Sveinung Skule (HK-direktoratet) og Kimberly Mathisen (Microsoft)

Politisk panelsamtale

Marit Arnstad (SP), Nina Sandberg (AP) og Kent Gudmundsen (H)

17:0017:45
Innovasjonsdebatten: Hvordan høster vi av gründerboomen?
Ordstyrer: Sondre Jahr Nygaard (Abelia)
Om arrangementet

Noe er i ferd med å skje i grunder-Norge. Aldri før har det blitt etablert flere bedrifter enn i dag, og det har blitt en bredere kultur for at flere grundere etablerer seg. Samtidig har for mange bedrifter voksesmerter. Vi benytter anledningen til å diskutere hvilke virkemidler som må til for at flere bedrifter kan vokse seg store. 

Panelsamtale

Pål Næss (Gelato), Merete Nygaard (Lexolve), Nikolai Strandskogen (ShiftX), Elin Skauge (CapGemini) og Sissel Hoel (StartOff)

Politisk panelsamtale

Magnus Thue (H), André N. Skjelstad (V) og Thomas Johansen (MDG)

Onsdag 18. august

Sted: Sparebanken Sør / arrangeres i samarbeid med LØRN AS
08:0008:45
Digital transformasjon av samfunn og politikk - digitalisering etter korona
Om arrangementet

Hva nå, Norge - verden stokkes om, og hvilke posisjoner vil vi ha?

1) Rett før valget - mangler våre partiprogrammer digitale ambisjoner?

2) Rett etter krisen - enhver krise er også en mulighet, men hva slags?

3) I krysspunktet digitalisering og pandemi - hva blir arbeidslivet i den nye normalen?

Hva kjenntegner de gode ledere etter Korona? Hvordan skal samfunet vårt håndtere to store omveltere - digitalisering og pandemi - på en god måte. Kan vi fortsatt være med og påvirke den nye hybride verdenen?

Adresse: 

Spisestedet Vitenbiten
Kystveien 2, 4841 Arendal

Stedet holder til langs kaia og ligger i samme bygg som der Telenor Maritime har flyttet til, og Vitensenteret i Arendal holder til. 

Abelias eksterne arrangementer som er mandag 16. og tirsdag 17. august forgår her på spistestedet Vitenbiten.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: