Innhold

Ny episode er nå ute!

Abelia lanserer en podcastserie som vi kaller nedtelling til digitaliseringsvalget der næringspolitisk direktør i Abelia, Nils- Ola Widme gjennomfører en-til-en samtaler med sentrale politikere fra partiene på Stortinget. Sentralt står følgende problemstilling som skal besvares i hver episode der en representant for et politisk parti deltar:

Hvordan ser norske politiske partier på digitalisering og utvikling? På et utvalgt område som Abelia har valgt ut til hvert parti, hvordan mener de at digitalisering har størst potensiale, og hvordan mener de at potensialet best kan realiseres.

Følg oss på Spotify

Følg oss på iTunes

Episode 7: Geir Pollestad, Senterpartiet

Landbruk og matproduksjon inn i framtida

Å drive landbruk i Norge er komplisert. Kravene til effektiv og bærekraftig bruk blir høyere og høyere. Men, potensialet for å oppnå det med teknologibruk er stort. Det krever dog ofte risikovilje, investeringer og god digital infrastruktur. Har norske bønder nok risikovilje, har de vilkårene som trengs for å investere i teknologi og hva kan vi gjøre for å utjevne de digitale forskjellene i Norge og som kan stanse et høyteknologisk landbruk? Eksempelvis har 22 prosent av kommunene i NKOMs oversikt over nettilgang for dårlig internett.

Episode 6: Ingelin Noresjø, KrF

Frivillighet i endring

Frivillige og ideelle organisasjoner er sentrale aktører for å fremme sosial bærekraft både gjennom folkehelse og omsorg, demokrati- og samfunnsbygging. KrF er selv flinke å påpeke dette, og at det offentliges rolle skal være å støtte framfor å styre sivilsamfunnet. Hvordan kan vi støtte frivillige og ideelle organisasjoner i arbeidet som innovasjonsaktører i velferdssamfunnet, og hvordan kan vi bedre synliggjøre den merverdien frivilligheten bidrar med? Hvordan kan vi ruste frivillige og ideelle organisasjoner til å delta i digitaliseringsrevolusjonen som gjør at de som evner å investere i digital infrastruktur og kompetanse, øker sin produktivitet og aktivitet? Hvordan kan vi sørge for et bedre samarbeid mellom frivillighet, næringsliv og det offentlige, slik for eksempel Nyby legger til rette for?

 Episode 5: Terje Breivik, Venstre

Læringsteknologi

Ifølge partiet selv, har Venstre vært et skoleparti så lenge det har eksistert. Det er en stolt del av partiets tradisjon. Men, det tradisjonsrike partiet er heller ikke fremmed for å drive innovasjon og la teknologi få spille en rolle. Det varmer teknologiglade Abelia-hjerter. Hvordan vil Norges eldste parti la teknologioptimismen og skolepolitikken jobbe sammen, hvor langt inn i klasserommet skal teknologien få og hvor mye skal politikerne faktisk bestemme før lærerne og elevene tar over?

Episode 4: Torkil Vederhus, MDG

Innovasjon og samarbeid for bærekraft

Samarbeid er viktig for at Norge skal få fart på innovasjonstakten og klare omstilling til å bli uavhengig av olje i fremtiden. Da må nye næringer satses på, flere gründere må lykkes og virkemiddelapparatet må være rigget på riktig måte for at verdiskapingen kan finne sted. Nabolandene til Norge er fortsatt bedre på innovasjon og entreprenørskap. Hvordan skal Norge henge med i omstillingen og hva er viktig for å få til samarbeid på tvers og skape økosystemene slik at Norge får fart på innovasjonskraften?

Epsiode 3: Torgeir Knag Fylkesnes, SV

Grønn omstilling, Grønn New Deal

Frem mot 2030 må Norge ta kvantesprang langs to akser: Vi må halvere klimagassutslippene i tråd med Paris- avtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen, samtidig som vi skal øke verdiskapingen og sysselsettingen fra det ikke- petroleumsbaserte næringslivet. En vellykket overgang til "Livet etter oljen" skjer ikke av seg selv. Hvor går vi herfra, hvordan skal vi prioritere og hvem har ansvar for å ta de riktige grepene i tide?

Episode 2: Linda H. Helleland, Høyre

God velferd i hele landet ved bruk av teknologi 

Alle er enige om at teknologi er en nøkkel for å bevare, om ikke heve, velferdsnivået i hele landet vårt. Det er en formidabel oppgave som ingen kan løse alene: Å utløse potensialet for gode tjenester uavhengig av hvor man bor, som ligger i teknologi og tjenester.  I andre episode møter du Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister fra Høyre. 

Episode 1: Masud Gharahkhani, Arbeiderpartiet

Klimakrise, eldrebølge, kompetansegap og fallende oljeinntekter.  

Hvordan vil norske politikere sørge for at Norge får opp farten og ikke senkes av den digitale bølgen? Hvordan vil partiene håndtere de enorme teknologiske utfordringene og maksimere de enda større mulighetene? Det er det du skal få svar på i denne serien. I første episode møter du stortingsrepresentant Masud Gharakhani fra Arbeiderpartiet.   

Bærekraftig innovasjon for konkurransedyktig næringsliv

Bli kjent med bedrifter som har gjort bærekraft til sitt konkurransefortrinn.

Andre podcaster:

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: