Innhold

Program for FFA ÅK 19

Med forbehold om endringer.

09:30 - 14:30
Årskonferanse
Møteleder: Agnes Landstad, FFA
09:40 - 11:30
Forskningens rolle i vellykket innovasjon
- vi skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene, jfr FNs bærekraftmål; klima, digitalisering, velferdssamfunnet, næringslivet.
 • Langtidsplanen prioriterer innovasjon, fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester.

  Hvordan vil regjeringen nyttiggjøre seg av forskningsinstituttene for å få mer forskning som fornyer?

  Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

  • Iselin Nybø

   Forsknings- og høyere utdanningsminister

 • Fully exploiting the potential of research institutes for achieving the transition of the Norwegian economy

  Med bakgrunn i OECDs anbefalinger for det norske forsknings- og innovasjonssystemet, hva skal til for å øke forskningsinstituttenes samfunnseffekt mot mer kunnskapsbasert og framtidsretta næringsliv og offentlig sektor?

  Last ned Philippe Larrue sin presentasjonen her.

  • Philippe Larrue

   Directorate for Science Technology and Innovation OECD

 • Bidrar forskningen til å løse utfordringene for de det gjelder?

  Erfaringer med instituttsamarbeid om innovasjon.

  Last ned Grete Waaseth sin presentasjon her.

  • Grete Waaseth

   FoI-koordinator, Steinkjer kommune 

  • Endre Sandvik

   Prosjektdirektør, Oslo kommune

  • Sigrun Vågeng

   Direktør, NAV

 • Pause m kaffe og småmat
11:40 - 12:30
Hvordan skapes forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor?
 • «Alle departementer er forskningsdepartementer»

  Eli Telhaug, departementsråd Arbeids- og sosialdepartementet
  Cathrine Meland, ekspedisjonssjef Nærings- og fiskeridepartementet
  Tor Saglie, spesialrådgiver Justis- og beredskapsdepartementet
  Tom Rådahl, departementsråd Klima- og miljødepartementet
  Sølve Monica Steffensen, ekspedisjonssjef Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Petter Skarheim, departementsråd Kunnskapsdepartementet

 • Hva er de viktigste forutsetningene for at instituttene skal bidra mer til fornyelse og innovasjon?

  Ordskifte ledes av Kristin Halvorsen, CICERO

 • Stående lunsj i mingleområdet
13:15 - 14:30
Hva må til for å øke innovasjonstakten i offentlig sektor, hva vil være god politikk for fornyelse?
 • Hvordan skal Forskningsrådet bidra til å realisere Langtidsplanens ambisjoner for forskningsbasert fornyelse i offentlig sektor?

  Last ned John-Arne Røttingen sin presentasjon her.

  • John-Arne Røttingen

   Administrerende direktør Forskningsrådet

 • Vi kunne fått til mer ut av mindre i offentlig sektor, hvis bare -

  Takten i forskningsbasert fornyelse og innovasjon må økes for å nå bærekraftmålene. Er vi villig til å gjøre det som skal til?

  Oppspill ved Alexandra Bech Gjørv, SINTEF og Elisabeth Maråk Støle, NORCE.

  Last ned Alexandra Bech Gjørv sin presentasjon her.

  Last ned Elisabeth Maråk Støle sin presentasjon her.

  Panelet:

  V: Guri Melby, Utdannings- og forskningskomiteen
  H: 
  Marianne Synnes, Utdannings- og forskningskomiteen
  SV:
  Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder Næringskomiteen
  Sp:
  Marit Knutsdatter Strand, Utdannings- og forskningskomiteen
  A:
  Ruth Grung, Næringskomiteen

  Debattleder: Per Koch, Forskningspolitikk

 • Hva lærte vi, hva tar vi med oss videre?
  • Tanja Storsul

   Institutt for samfunnsforskning

 • Hva har jeg sett i dag?

  Hvordan peker det framover, sett fra mitt ståsted?

  • Mari Elken

   NIFU og medlem av Akademiet for yngre forskere

 • 14:30
  Takk for i dag

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: