Program for Arendalsuka 2022 👇

Tirsdag 16. August:

[FIN] 12:30-13:15 Innovasjonsselskapenes bidrag til grønn verdiskaping og sikkerhetspolitiske utfordringer

Sted: Eureka kompetanse

Ordstyrer: Trine Ellingsen, daglig leder, FIN - Foreningen for innovasjonsseselskaper i Norge

Om arrangementet: Regjeringen har satt ambisiøse mål om å akselerere det grønne skiftet, skape lønnsomme arbeidsplasser og øke norsk eksport. Samtidig har krigen i Ukraina ført til en energikrise i Europa, gjort oss mer sårbare for digitale trusler og skapt et forsterket behov for militær beredskap. Hvordan kan innovasjonsselskapene i enda større grad sette fart på det grønne skiftet, skape flere arbeidsplasser og øke norsk eksport? Krigen i Ukraina endrer den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa dramatisk. Hva kan innovasjonsselskapene bidra med? Er det en motsetning mellom å skape flere grønne jobber og den aktuelle sikkerhetspolitiske situasjonen og energikrisen i Europa? 

Se arrangementet på arendalsuka.no ➜

18:00-20:30 Agenda Omstilling: Hva skal til for å knekke den norske omstillingskoden?

Sted: Næringslivets Hus/Mør Biffhus

Ordstyrer: Elin Mathiesen, fagleder analyse og Kenneth Karijord, politisk rådgiver i Abelia

Om arrangementet: Abelia legger frem sitt omstillingsbarometer for 7. år på rad. Barometeret viser at vi har stått på stedet hvil på de fleste indikatorer siden 2016, og der vi ser endringer går de stort sett i gal retning. Med andre ord klarte ikke Solberg-regjeringen å knekke koden for omstillingen av norsk økonomi. Mens europeiske land har brukt krisepakker til å øke takten av den grønne og digitale omstillingen, har Norge brukt pakker på å sementere gamle næringsstrukturer. Hvordan vil Støre-regjeringen endre kurs for å sikre at pilene begynner å peke i riktig retning fra år 2022? I dette arrangementet vil Abelia og NHO utfordre både den tidligere og nåværende regjeringen på hva Norge har gjort feil, hva vi kan lære, og hvordan vi skal lykkes i å omstille Norge fra en fra en råvare- og petroleumsbasert til en bærekraftig, sirkulær og kunnskapsbasert økonomi. 

Se arrangementet på arendalsuka.no ➜

Torsdag 18. August:

Sted: Spisestedet Vitenbiten

09:30-10:30 Hvordan skal Norge bli en verdensledende tech-nasjon?

Sted: Spisestedet Vitenbiten

Ordstyrer: Jo Eikeland Roald,​ leder for teknologipolitikk i Abelia 

Om arrangementet: Abelias nye nøkkeltallsrapport for IT-næringen (TechNo 2022) tegner et klart bilde av tilstanden for Norsk IT-sektor: IT-næringen er den næringen i Norge som har vokst desidert mest de seneste årene, og kan smykke seg med sølvmedalje i verdiskapning per sysselsatt. Samtidig ser vi at sektoren er for liten og at mye av den teknologiske utviklingen skjer i andre land. Rapporten viser et enormt potensial for nye, fremtidsrettede vekstnæringer som kan bidra til å øke eksportandelen fra fastlandsøkonomien og skape nye grønne jobber i hele landet. Vi stiller spørsmålet: Hva skal til for at Norge skal klare å hevde seg i den internasjonale teknologiutviklingen?  

Under dette arrangementet vil vi diskutere rammene for norsk IT-næring og besvare spørsmålene: Hva er potensialet for norsk IT-sektor? Hvordan fikk Sverige Spotify og Klarna?  Hvilke muligheter går vi glipp av? Hvordan skalere opp eksisterende tech-bedrifter? Hvilke veksthindringer møter næringen? 

Se arrangementet på arendalsuka.no ➜

14:00-15:00 Hvordan tette kompetansegapet for fremtiden?

Sted: Spisestedet Vitenbiten

Ordstyrer: Carina Hundhammer, leder for høyere utdanning og forskning i Abelia

Om arrangementet: Kompetansegapet er ett av de største veksthindrene for at Norge skal lykkes i omstillingen fra en ressursbasert til en bærekraftig, sirkulær og kunnskapsbasert næringsstruktur. Skal vi lykkes med omstillingen av næringslivet, sikre nye grønne jobber i hele landet og øke eksportandelen fra fastlandsøkonomien med 50% er vi avhengig av å tette kompetansegapet. Bedrifter, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer strever alle med å finne nok og rett kompetanse til å løse sine samfunnsoppdrag. Samtidig blir det færre unge og mange unge faller utenfor arbeidslivet. Under dette arrangementet vil Abelia belyse hvordan kompetanseøkosystemet kan bidra til å koble disse problemstillingene sammen og sikre videre norsk velferd og konkurransekraft.

Se arrangementet på arendalsuka.no ➜

15:30-16:45 Politikk for bedre og mer fremtidsrettede arbeidsgivere

Sted: Spisestedet Vitenbiten

Ordstyrer: TBA

Om arrangementet: Vi vet hva som kjennetegner gode og fremtidsrettede arbeidsgivere. Abelias ekspertutvalg jobber også med en verktøykasse som skal hjelpe arbeidsgiverne til å komme nærmere målet. Men trenger vi også hjelp fra politikerne? Abelia legger fram en liste med tiltak som krever politisk handling. 

Abelia har satt ned et ekspertutvalg for å utvikle vår forståelse for fremtidens arbeidsliv og hva dette vil kreve av fremtidens arbeidsgivere. Utvalget ledes av professor Anders Dysvik fra Institutt for ledelse og organisasjon ved BI. Utvalgets foreløpige rapport ble lagt fram 10. februar, og består blant annet av 8 kjennetegn på gode og fremtidsrettede arbeidsgivere. Dette handler om alt fra å sørge for en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass, til å legge til rette for fleksible løsninger og for et arbeidsmiljø preget av psykologisk trygghet. Under Arendalsuka er målet å se nøyere på hvilke politiske tiltak som er ønskelige for å gjøre det lettere for arbeidsgiverne å bli bedre arbeidsgivere, slik ekspertutvalget definerer det.  

Se arrangementet på arendalsuka.no ➜

19:00-23:30 Mingle & Stream

Sted: Spisestedet Vitenbiten

Om arrangementet:

Tradisjonen tro inviterer Abelia til et sosialt arrangement under Arendalsuka der vi streamer kveldens store direktesendte arrangement. Her vil du kunne møte andre politiske- og/eller næringslivsinteresserte for mingling og sosialt samvær, og Abelia serverer mat og drikke.

Se arrangementet på arendalsuka.no ➜