Tre trinn til bedre innkjøp

Abelia har i samråd med IT-bransjen utarbeidet charteret "Fra behov til løsning: Snarveien til bedre offentlige IKT-anskaffelser". Det ble lansert i dagens utgave av Finansavisen, i et oppslag sammen med EVRY, Making Waves og Cognizant.

Abelia har i samråd med IT-bransjen utarbeidet charteret "Fra behov til løsning: Snarveien til bedre offentlige IKT-anskaffelser". Det ble lansert i dagens utgave av Finansavisen, i et oppslag sammen med EVRY, Making Waves og Cognizant.

Ineffektive, offentlige kjøpsprosesser koster Norge mellom 20 og 30 milliarder kroner årlig. Når etatene i tillegg får dårlige løsninger tilpasset gårsdagen, i stedet for gode systemer for fremtiden, mener Håkon Haugli det er nødvendig at offentlig sektor endrer måten de kjøper IKT-løsninger på. - Dagens prosseser er dårlig samfunnsøkonomi og hindrer innovasjon både i offentlig sektor og i IT-bransjen, sier han, og legger til at innkjøp av uhensiktsmessige eller utdaterte løsninger er verken i brukernes eller skattebetalernes interesse.

Haugli mener offentlige innkjøp må føre til både innovasjon offentlig sektor samtidig som det utvikler nyskapende, norsk teknologi. Abelias advokat, Tore Frellumstad, påpeker at for detaljerte kravspesifikasjoner i anbudsprosessene oppleves som en hindring for dette.

- Ofte skyver man regelverket foran seg fordi man er redd for Kofa-klager, som fører til langdryge anbudsprosesser og frykt for milliontap, sier Frellumstad.

På spørsmål om hvordan den ideelle offentlige anskaffelsen ser ut, er det høy grad av samstemthet blant EVRYs Espen Sjøvoll, Eiliv Mæhle Liljevik i Making Waves, administrerende direktør Fredrik Kallevig i Cognizant og Abelia-advokat Frellumstad. De mener dialog og bedre tilrettelegging er avgjørende, samt mer fokus på behovet som skal dekkes fremfor detaljerte kravspesifikasjoner.

Det offentlige bruker årlig 420 milliarder til å kjøpe produkter og tjenester. Det mener Haugli bør få mer oppmerksomhet.

- Offentlige innkjøp er regjeringens viktigste verktøy for å realisere visjonene om fornying, forenkling og forbedring av offentlig sektor. Samtidig vet vi at riktig bruk av IKT kan gi bedre tjenester, innovasjon og økt produktivitet. Våre forslag i charteret er ment som et oppspill til en helt nødvendig diskusjon om hvordan det offentlige bruker "handlekurven" som strategisk verktøy, avslutter Haugli.

Les hele artikkelen i Finansavisens utgave 26. januar 2015, side 20 - 22.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: