Abelia

Innhold

Engelsk eller norsk?

Nyhet, Offentlige anskaffelser

Publisert

At enkelte oppdragsgivere krever tilbud levert på norsk har vært en tilbakevendende problemstilling. – Vi opplever at trenden er i ferd med å snu, og store oppdragsgivere bruker oftere engelsk i sine anskaffelsesprosesser, sier Tore Frellumstad, advokat i Abelia.

- Man skal ha trukket luen godt ned dersom man mener norsk er et språk som egner seg for gode og brede anbudskonkurranser, sier Frellumstad. Mange oppdrag krever kompetanse og arbeidskraft fra utlandet. I enkelte tilfeller kan kravet om norsk språk i tilbudsutformingen være ekskluderende, sier han.

Likevel mener jeg man ser en trend på at store oppdragsgivere i større grad bruker engelsk språk for å øke konkurranseflaten. Et godt eksempel på dette er samferdselsdepartementets nasjonale transportplan som også utarbeides på engelsk. Hvorfor noen velger å sette norsk språk som et krav er vanskelig å si, men man kan jo se for seg at det for enkelte oppdragsgivere er mye enklere å håndtere, sier Frellumstad.

Hva er problematisk ved at oppdragsgiver krever dokumentasjon på norsk?

- Det virker konkurransebegrensende og kan favorisere norske leverandører. Favorisering generelt er i strid med EU-regelverket. Man kan ikke vektlegge at det er en norsk leverandør, sier Frellumstad.

Hva sier anskaffelsesforskriften om dette – må bedriftene godta og levere på dette kravet?

Selv om likebehandlingsprinsippet vil sette en stopper for å favorisere norske leverandører, er det likevel i forskriften skrevet at oppdragsgiver skal kunne kreve at tilbudet leveres på norsk. Det betyr til syvende og sist at bedriften må forholde seg til dette kravet dersom oppdragsgiver ønsker det. Jeg anbefaler uansett at man har en god dialog med oppdragsgiver, og i slike tilfeller kommer med anmodninger om at språk endres fra norsk til for eksempel engelsk. Men man kan aldri kreve det.

På sikt så mener Abelia det er ønskelig at konkurransegrunnlag og tilbud skal kunne leveres på engelsk. Å benytte et språk som er kjent i store deler av verden er særlig gunstig fordi det åpner opp for bredere konkurranse, og bedrifter slipper å bruke ressurser på å oversette til norsk. Man kan innenfor dagens lovverk endre praksis – det vil være det enkleste, sier Frellumstad. I de tilfeller der det er naturlig med utenlandske leverandører, legger man til rette for det. Så får man vurdere fra oppdrag til oppdrag hvorvidt dette er aktuelt eller ikke, sier han.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: