Abelia

Innhold

Blander flere roller

Hanne Rønneberg, konserndirektør i SINTEF Byggforsk.

Hanne Rønneberg, konserndirektør i SINTEF Byggforsk.

- Vi opplever at det offentlige på sitt beste er en god samarbeidspartner for forskning og utvikling. Noe av utfordringen ligger i at mange offentlige etater opptrer i flere roller, og at disse rollene blandes, sier Hanne Rønneberg, konserndirektør i SINTEF Byggforsk.

SINTEFS opplevelser med å levere til det offentlige

Offentlige sektor er en stor innkjøper av tjenester fra forskningsinstitusjonene. I 2012 kjøpte offentlig sektor inn for mer enn 1,7 milliarder fra norske forskningsinstitutter, og står dermed for en stor andel av forskningsinnsatsen i landet. I tillegg har det offentlige også en betydelig FoU i egen regi. Det betyr at det offentlige er en betydelig premissleverandør i forhold til hva det blir forsket på og hvem som skal forske. Det sitter mye god kompetanse og erfaring i det offentlige. På sitt beste er de en meget god samarbeidspartner for forskning og utvikling.

Vår erfaring er at noe av hovedutfordringen ligger i at mange offentlige etater opptrer i flere roller, og at disse rollene blandes. De opptrer både som premissleverandør for forskning, som bestiller, som utførende og som bruker og godkjenningsorgan. Når offentlig sektor har et overordnet ansvar for drift og forvaltning, ser vi at forskningen ofte blir kortsiktig og fokusert på veldig avgrensede problemstillinger uten å se på mer grunnleggende og langsiktige utfordringer. Prosjektene blir ofte små med lavt forskningsinnhold. Arbeidet er styrt av kravet til leveranse og ikke primært mot forskningsbehovet.

Vår erfaring er at de beste prosjektene blir til når prosjektene utvikles og gjennomføres i et tett samarbeid mellom flere aktører. Dette kan typisk være prosjekter der det offentlige er en premissleverandør og forskningsinstitusjoner og universitet får større frihet til å løse forskningsoppgavene - gjerne i tett samarbeid med andre aktører fra næringen. Et godt eksempel på dette er slik det gjøres i SFI-ordningen fra forskningsrådet.

Tre klare forbedringspunkter sett fra vårt ståsted

  • Skill klarere mellom forskning, utredning og konsulentoppdrag. Slik det er nå blandes disse, og FoU blir skadelidende. Fokuser på langsiktige større FoU-oppgaver
  • Klargjør at unntaket om FoU-innkjøp i forskriften til lov om offentlige anskaffelser kan og skal brukes
  • Klargjør rollefordeling. Vær premissleverandør, innkjøper og deltaker i FoU, i stedet for å prioritere forskning i eget miljø

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: