Abelia

Innhold

- Serverer våre ideer på sølvfat

Steinar Evensen, administrerende direktør i Conexus.

Steinar Evensen, administrerende direktør i Conexus.

Steinar Evensen, administrerende direktør i Conexus, har store leveranser til det offentlige. - Offentlige kunder er veldig profesjonelle i selve vurderingsarbeidet, men kriteriene er ikke alltid like gjennomtenkte, sier han.

Conexus har nærmere 250 kommuner og fylkeskommuner på kundelisten, så at det eksisterer fornuftige regler rundt anbud er selvsagt viktig for oss. Vi opplever at de offentlige kundene i all hovedsak er veldig profesjonelle i selve vurderingsarbeidet, men at kriteriene ikke alltid er like gjennomtenkt, sier Evensen. Vektes for eksempel pris for høyt, ender vi i et dilemma. Da vet vi at konkurrenter med enklere løsninger vil få et betydelig fortrinn. I veldig mange tilfeller fører dette til at vi avstår fra å levere anbudet. En vekting på for eksempel 50 % på pris, gir et strekt signal på at prisen er det viktigste. Kvalitet vil da gjerne vektes med 30 %. Vi satser tungt på kvalitet og på å være best. Da får vi fort en utfordring med et slikt anbud. Det hender vi får reaksjoner fra kunder som reagerer på at vi ikke har levert anbud. Ofte viser det seg at de ikke har tenkt godt nok gjennom konsekvensen av vektingen.

Reglene er også utfordrende i forhold til å selge inn en innovasjon. For å få solgt et produkt må vi først vise det til en potensiell kunde. Ønsker de så å kjøpe produktet, må de jo ut på anbud. Det betyr at de lager en kravspesifikasjon på vår innovasjon og deler den med alle våre konkurrenter. Vi risikerer altså at en annen leverandør får ideen vår servert på et sølvfat og plutselig er i posisjon til å gjøre business på vår ide. Dette er for oss en relativt stor utfordring som vi virkelig føler på kroppen.

Dersom du skulle trekke frem forbedringspunkter - hva ville det vært?

Anbudsgrensen på 500.000,- er etter vårt syn alt for lav. Leverer du softwareløsninger skal som regel kunden bruke denne løsningen i flere år. Kommer du da opp i en pris på over kr 125.000,- for software, drift og support pr. år så må du ut med full anbudsrunde.

Det er også helt utrolig at vi på hvert eneste anbud må sende inn de samme papirene. Det burde være en smal sak å utvikle en tjeneste på for eksempel DOFFIN hvor leverandører registrer seg med de nødvendige dokumenter slik at denne delen av prosessen blir borte. Da hadde vi også sluppet de avvisningene som skjer på grunn av tåpelige formelle feil, sier Evensen.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: