Innovative offentlige anskaffelser

 Offentlige anskaffelser bør ha som et politisk mål å bidra til økt innovasjonseffekt.

Offentlige anskaffelser bør ha som et politisk mål å bidra til økt innovasjonseffekt.

Abelia organiserer Norges mest innovative virksomheter. Deres kompetanse utnyttes best når offentlige oppdragsgivere åpner opp for konkurranse om de beste ideene.

Til tross for at regjeringen anbefaler funksjonsbeskrivelser for å fremme innovasjon, ser man at de fleste anbud er preget av detaljerte kravspesifikasjoner fremfor beskrivelser av utfordringen som skal løses.
Innkjøp av uhensiktsmessige eller utdaterte løsninger er verken i brukernes, næringslivets eller skattebetalernes interesse. Forsiktighetskultur, mangelfull strategisk forankring og interne fagmiljøer med en begrenset kompetansesammensetning er noen av årsakene til uheldig innkjøpspraksis.

Våre to viktigste politikkforslag:

  • Det bør settes konkrete krav i tildelingsbrevene om bruk av innovative offentlige anskaffelser og tilrettelegging for næringsutvikling.
  • Difi bør overlate utarbeiding av nye standardavtaler til Standard Norge som en nøytral part, slik det gjøres på andre områder. Difi er en part med klar egeninteresse, og er derfor ingen garantist for effektive avtaler.

Det ligger et stort potensial for økt FoU gjennom offentlige anskaffelser, og vi ser at dette har en stor effekt på den generelle innovasjonsintensiteten i norsk næringsliv. Når det stilles krav til høyere ambisjoner for forskning og innovasjon (FOI) i offentlig anskaffelser, kan vi forvente en mangedobling i innovasjonsintensiteten i forhold til ordinære anskaffelsesprosesser. En rapport Menon har utarbeidet for Abelia viser at bedrifters deltakelse i offentlig anskaffelser med innovasjonskrav gir vesentlig økt FoU-intensitet .
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), som har ansvar for å forvalte regelverket om offentlige anskaffelser, har med utgangspunkt i egen innsikt om behov i standarder valgt å opptre som en standardiseringsinstans. Abelia mener det i stedet bør være det etablerte og uavhengige organet Standard Norge som forvalter norsk standardiseringsportefølje. Standard Norge fastsetter og utgir i dag Norsk Standard og utenlandske standarder, og organisasjonen har god erfaring i å samarbeide med en stor bredde av aktører med sterke både konkurranse- og brukshensyn. Det offentlige viser ikke tilstrekkelig lojalitet til dette, og det finnes derfor en rekke miljøer innenfor forvaltningen som utarbeider egne standarder.

Les vårt høringsinnspill til Lov om offentlige anskaffelser her

Dette sier våre medlemmer om offentlige anskaffelser:

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: