Abelia

Innhold

Skatt på bonuspoeng og personalrabatter - hva må arbeidsgiver gjøre nå?

#005

Privat bruk av flybonuspoeng, som er opptjent ved jobbreiser, er en skattepliktig ytelse som arbeidsgiver nå får plikter knyttet til.

Fra 1. januar 2019 gjelder nye regler om naturalytelser og skatt.

Regjeringen utsetter skattleggingen av fribilletter i transportnæringen til 1.7.2019. I tillegg er det gjort noen justeringer for personalrabatter som er innarbeidet i artikkelen.

Naturalytelser* mottatt i tilknytning til et arbeidsforhold er skattepliktige for arbeidstakere allerede i dag, men endringene gjør reglene klarere og strengere. Det betyr at naturalytelsene i større grad enn tidligere skal behandles skattemessig på samme måte som lønn. 

*Naturalytelser er «enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler», ifølge skatteloven.  Det vil si alle andre fordeler enn vanlig lønn, som for eksempel kjøp med rabatt.

Ett viktig punkt er klargjøring av når ytelser som arbeidstaker mottar fra en annen enn arbeidsgiver, en såkalt tredjepart, er skattepliktige. I tillegg er det arbeidsgiver som blir ansvarlig for å følge opp overfor skattemyndighetene, ikke tredjeparten. Skattereglene for personalrabatter blir også endret.

 Hvilke plikter er det arbeidsgiver nå blir pålagt?
  • Rapportere i A-meldingen
  • Foreta skattetrekk 
  • Betale arbeidsgiveravgift

Skattedirektoratet har gitt en uttalelse som gir nærmere informasjon (skatteetaten.no). Det anbefales å lese denne.

Les resten av saken på Arbinn og få svar på spørsmål som:
  • Hvilke ytelser fra tredjepart omfattes?
  • Når blir det en skattepliktig fordel?
  • Ansvar og sanksjoner - hvordan skal arbeidsgiverne forholde seg til endringene?

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: