Abelia

Innhold

Lov om likestilling og diskriminering

Nyhet

Publisert

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm. Foto: Kimm Saatvedt

Utvidet aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) på likestillingsområdet.

Bedriftenes aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillingsområdet er blitt styrket fra 1. januar 2020. Det er tre endringer det er særlig viktig å merke seg:

1) Alle norske virksomheter, uavhengig av størrelse, skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i bedriften. Alle arbeidsgivere, uten begrensninger knyttet til størrelse, skal arbeide for å forebygge og å hindre diskriminering på alle diskrimineringsgrunnlagene, som er oppstilt i likestillings- og diskrimineringsloven. Disse er:

  • kjønn
  • nedsatt funksjonsevne
  • seksuell orientering
  • kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
  • religion og livssyn
  • etnisitet
  • omsorgsoppgaver
  • graviditet, foreldrepermisjon og adopsjon

Nytt av året er at alle arbeidsgivere, i tillegg til diskrimineringsgrunnlagene, skal ha blikket på det som kalles sammensatt diskriminering, det vil si diskriminering på flere grunnlag på samme tid.

2) Langt flere bedrifter enn tidligere blir omfattet av den utvidede aktivitetsplikten. Dvs. plikten til å følge den såkalte fire-stegs modellen i arbeidet med likestilling og diskriminering. Mer om fire-stegs modellen her

Tidligere var det kun virksomheter med mer enn 50 ansatte som var omfattet, nå vil også virksomheter ned til 20 ansatte bli omfattet dersom en av partene i virksomheten krever det. 

3) Redegjørelsesplikten utvides til å omfatte lønnskartlegging og kartlegging av ufrivillig deltid. Dette skal rapporteres på annethvert år (første gang i årsberetning som leveres 2022). Mer om lønnskartleggingen og kartleggingen av ufrivillig deltid finner du her

Også når det gjelder redegjørelsesplikten var det tidligere kun virksomheter med mer enn 50 ansatte som var omfattet.  Nå vil også virksomheter ned til 20 ansatte bli omfattet dersom en av partene i virksomheten krever det. 

Hos Bufdir. finner du nærmere veiledning om hvordan redegjørelsen skal utformes

Mer informasjon

Mer informasjon om aktivitets- og redegjørelsesplikten finner du på Arbinn og på nettsidene til Bufdir: https://bufdir.no/Inkludering/arp/

Myndighetene jobber fortsatt med å utvikle ytterligere veiledningsmateriell om lønnskartleggingen og 4-stegs modellen. Dette er ventet klart i februar. Abelia er aktivt med i dette arbeidet.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: