Abelia

Innhold

NHO går til lockout

Nyhet, Lønn og tariff, Arbeidsliv

Publisert

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

– Lockout er absolutt siste utvei, men vi kan ikke sitte stille å se på at noen få bedrifter tar belastningen for alle, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

NHO vedtok torsdag å gå til lockout i den pågående konflikten med Norsk Sykepleierforbund (NSF) fra tirsdag 20. november. Abelia-bedrifter er også berørt.

Dette er lockout

Lockout er hel eller delvis arbeidsstans som en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening iverksetter for å fremtvinge en løsning av en tvist mellom en fagforening på den ene siden og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening på den andre siden. Lockout er definert i arbeidstvistloven § 1.

I Norge er lockout anerkjent som lovlig kampmiddel i tariffrettslige interessetvister, det vil si tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Lockout motsvarer arbeidstakersidens kampmiddel streik.

I praksis skiller man ofte mellom passiv lockout og aktiv lockout. Med passiv lockout - slik NHO har vedtatt - menes en lockout hvor arbeidsgivers plassfratredelse foretas innenfor rammene av arbeidstakerorganisasjonens plassoppsigelse. Med aktiv lockout menes en lockout hvor det er arbeidsgiver som foretar en plassoppsigelse.

(Kilde: Store Norske Leksikon)

– Lockout er alvorlig både for pasienter, pårørende og ansatte, men vi kan ikke sitte stille å se på at noen få bedrifter tar belastningen for alle, når vi vet at noen av disse er i ferd med å gå overende, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

NSF tok torsdag 25. oktober ut 55 sykepleiere i streik etter at det ikke ble enighet i meklingen med NHO Service og Handel. Overenskomsten omfatter også bedrifter som er organisert i Abelia, selv om ingen av dem ble rammet av det første streikeuttaket fra NSF.

– De øvrige bedriftene i denne bransjen ønsker å stå solidariske med de som er tatt ut i streik, en streik som har vart i nesten tre uker. Enkelte av bedriftene er små ideelle virksomheter. Nå står viktige arbeidsplasser og gode pasienttilbud i fare for å bli borte, sier Kaltenborn.

Hun forteller at flere av de syv bedriftene som er rammet av streiken risikerer å gå konkurs. Derfor følte de det nødvendig å bruke lockout som virkemiddel. Den passive lockouten som NHO og NHO Service og Handel har besluttet, vil omfatte 65 bedrifter og 501 sykepleiere. Dette vil også gjelde medlemsbedrifter i Abelia som er bundet av Pleie- og omsorgsoverenskomsten med NSF (nr. 527) .

– Lockout er absolutt siste utvei, og vi beklager konsekvensene dette får for de som er rammet. Vi har strukket oss langt og snudd hver stein for å finne en løsning. Dessverre opplever vi at NSF ikke viser noen vilje til å finne en reell løsning på konflikten, sier Kaltenborn.

Disse er berørt

Disse bedriftene blir berørt av vedtaket om lockout. Abelia-medlemmer er uthevet.

 • Alarmsentral, Aleris Omsorg AS
 • Austevoll Hjemmetjeneste, Aleris Omsorg AS
 • Austevoll Sykehjem, Aleris Omsorg AS
 • Avd. Lambertseter Sykehjem, Aleris Omsorg AS
 • Hjemmetjenester, Aleris Omsorg AS
 • Kantarellen Bo- og Servicesenter, Aleris Omsorg AS
 • Omsorg Nordstrand, Aleris Omsorg AS
 • Respiratorteam Midt, Aleris Omsorg AS
 • Risenga Bo- og omsorgssenter, Aleris Omsorg AS
 • Uranienborghjemmet, Aleris Omsorg AS
 • Avd. Oslo/Hoved, Asor Helse AS
 • Maribu Sykehjem, Attendo Maribu AS
 • Marie Treschows Sykehjem, Attendo Maribu AS
 • Avd. Paulus Sykehjem, Attendo Omsorg AS
 • Avd. Rødtvet Sykehjem, Attendo Omsorg AS
 • Avd. Romsås Sykehjem, Attendo Velferd AS
 • Boganes Sykehjem, Attendo Velferd AS
 • Avd. Oslo, Doro Care AS
 • Avd. Gaustad Hotell, Eurest AS
 • Haukeland Pasienthotell, Eurest AS
 • Ullevål Pasienthotell, Eurest AS
 • Zefyr Pasienthotell, Eurest AS
 • Fagertun Trygt og Trivelig AS
 • Avd. Behandlingstunet Fetsund, Frelsesarmeen
 • Avd. Ensjøtunet, Frelsesarmeen
 • Avd. Gatehospitalet, Frelsesarmeen
 • Avd. Hveita Dagsenter, Frelsesarmeen
 • Avd. Stavanger, Frelsesarmeen
 • Avd. Tønsberg, Frelsesarmeen
 • Hovedkvarter, Frelsesarmeen
 • Frelsesarmeens Rusomsorg Avd Fyrlyset
 • Furukollen Psykiatriske Senter AS
 • Godthaab Helse og Rehabilitering
 • Grefsenhjemmet
 • Heimta AS
 • Helse & Sikkerhet SA
 • Avd. Bøn sykehjem, Helseforetaket lncita AS
 • Avd. Valstad Sykehjem, Helseforetaket lncita AS
 • Avd. Wenger Gård, Helseforetaket lncita AS
 • Hvalheim Bo og Servicesenter AS
 • Høyenhall Helse og Rehabilitering AS
 • Avd. Kirurgi Hobøl, Medi 3 Ringvoll klinikken AS
 • Avd. Kirurgi Oslo, Medi 3 Ringvoll klinikken AS
 • Opptreningssenteret i Finnmark AS
 • Nord-Norges Kurbad AS, Rehabiliteringssenteret
 • Ringen Rehabiliteringssenter AS
 • Avd. Oslo, SOS International AS
 • Avdeling Kongsberg, Stamina Helse AS
 • Avd. Oslo og Akershus, Stiftelsen Amathea
 • Amathea Agder
 • Amathea Buskerud
 • Amathea Hedmark og Oppland
 • Amathea Hordaland og Sogn og Fjordane
 • Amathea Nordland
 • Amathea Troms og Finnmark
 • Amathea Trøndelag
 • Administrasjon, Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø
 • Nordtun HelseRehab, Stiftelsen Nordtun HelseRehab
 • Villa Skaar Jevnaker AS
 • Villa Skaar Sylling AS
 • Villa Skaar Vestfossen AS
 • Vår Frue Menighets Aldersboliger
 • Åstveit Helsesenter AS
 • Norlandia hjemmeomsorg AS Hjemmesykepleie

Hun understreker at både streik og lockout er lovlige og sterke virkemidler som må brukes med varsomhet.

– Denne konflikten handler om vår mulighet til fortsatt å kunne forhandle våre egne tariffavtaler. Det NSF i realiteten krever er at vi må forme våre tariffavtaler etter samme lest som kommunal sektor. I tillegg er det faktisk slik at sykepleiere i våre bedrifter har en høyere gjennomsnittslønn enn sykepleiere i kommunene, sier Kaltenborn.

I vår ble det enighet om felles lønnsoppgjør for alle bransjer, som omfatter en halv million arbeidstakere. Derfor mener NHO det er helt urimelig at en gruppe på 500 ansatte skal få spesialbehandling.

– Det vil utfordre systemet for lønnsdannelse i Norge, som det er bred oppslutning om både blant arbeidsgiverne og arbeidstakerne, sier Kaltenborn.

 • For pressehenvendelser, ring NHOs pressetelefon på 480 22 800
 • Er du medlem i NHO og har spørsmål om konflikten, ring tarifftelefonen på 917 10 213

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: