Abelia

Innhold

Lavere lønnsvekst i 2015

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Profilbilde av Svein Oppegaard

– At partene i frontfaget tar hensyn til økonomiske utsikter og faren for høyere ledighet gjennom lønnsoppgjøret, betyr at vi kan respondere raskt på utfordringer i økonomien. At andre parter slutter opp om frontfagsmodellen viser styrken i den norske modellen for lønnsdannelse, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO. Foto: Carloline Roka.

I fjorårets oppgjør tok partene hensyn til at næringslivet er inne i krevende tider.

Norsk næringsliv er inne i krevende tider og arbeidsledigheten øker. Det viser også den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) om grunnlaget for lønnsoppgjørene i 2016.

Årslønnsveksten for NHO-bedriftene i industrien er foreløpig anslått til om lag 2 ½ prosent, tett på rammen på 2,7 prosent. Det er lavere enn årslønnsveksten i 2014 på 3,3 prosent.

Årslønnsveksten i 2015 er anslått til 2 ½ prosent både for industriarbeidere og industrifunksjonærer. Overhenget til 2016 er anslått til 1 prosent for begge grupper.

LAV LØNNSVEKST

Årslønnsveksten i hele økonomien var 2,8 prosent i 2015. Vi må tilbake til 1990-tallet for å finne noenlunde tilsvarende lave nivå på lønnsveksten. Siden konsumprisene steg med 2,1 prosent ble det reallønnsvekst også i fjor.

TBU anslår konsumprisveksten til om lag 2 1/2 prosent for 2016.

SVAK KRONEKURS

Lavere oljepris og styringsrenter er medvirkende årsaker til at kronekursen har svekket seg markert siden 2013. Målt ved konkurransekursindeksen var kronen i midten av februar om lag 29 prosent svakere enn ved inngangen til 2013. Siden denne indeksen startet i 1981 har det aldri hendt tidligere at kronen har svekket seg så mye i løpet av en tilsvarende tidsperiode.

Svakere kronekurs bidrar til å styrke den kostnadsmessige konkurranseevnen til norsk industri. Gjennomsnittlig timelønnskostnad i norsk industri var i 2015 anslagsvis 37 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av handelspartnerne i EU. I 2012 lå tilsvarende tall 57 prosent høyere.

Bedringen inntreffer samtidig som det er lavere vekst og stigende ledighet i industrien.

– Bedret konkurranseevne gir et godt utgangspunkt for å utvikle eksisterende og etablere nye vekstmotorer i næringslivet. Utfordringene i økonomien tilsier at moderasjonslinjen må fortsette, sier Oppegaard.

Her kan du lese den foreløpige rapporten fra TBU.

Flere nyheter om årets lønnsoppgjør:

 1. Nyhet, Lønn og tariff, Arbeidsliv

  NHO går til lockout

  NHO vedtok torsdag å gå til lockout i den pågående konflikten med Norsk Sykepleierforbund (NSF) fra tirsdag 20. november. Abelia-bedrifter er også berørt.

 2. Nyhet, Lønn og tariff, Arbeidsliv, Idrett

  Fornøyde med meklingsresultatet

  – Vi er godt fornøyde med at meklingen førte frem, og at klubbene nå kan fortsette sitt arbeid, sier Abelias advokat Thomas Urdal Johnsen.

 3. Nyhet, Lønn og tariff, Arbeidsliv

  Varsler plassfratredelse for seks ishockeyklubber

  NISO har varslet plassfratredelse for sine medlemmer i seks ishockeyklubber i GET-ligaen foran mandagens mekling.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: