Innhold

Praktisk informasjon om STAR i 2019

Fredag 1. mars kl. 09.00 - 12.00:
Hvordan kan HR jobbe for bedret kjønnsbalanse?

Torsdag 11. april kl. 09.00 - 12.00:
Hvordan jobbe med intern og ekstern kommunikasjon for å bedre kjønnsbalansen?

Fredag 24. mai kl. 09.00 - 12.00:
Hva kan toppledere gjøre for å bedre kjønnsbalansen?

 

Alle bedriftssamlingene foregår i Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo.

Strategisk rådgivning, internseminarer for kvinnelige ledertalenter og individu­elle samtaler med kvinnelige ledertalenter avtales etter behov med hver enkelt bedrift.

Priser

Tre felles bedriftssamlinger, tre timer strategisk bedriftsrådgivning, to internsem­inar for kvinnelige ledertalenter og femindividuelle samtaler for utvalgte kvinnel­ige ledertalenter.

Innhold  

Pris medlemmer NHO/Abelia*

Pris ikke-medlemmer NHO/Abelia*

Tre bedriftssamlinger (Toppleder, HR og kommunikasjon)
Tre sesjoner strategisk rådgivning
To internseminar kvinnelige ledertalenter
Individuelle samtaler for utvalgte kvinnelige ledertalent (maks fem)
Kr 60.000 ,- Kr 70.000 ,-
Individuelle samtaler for kvinnelige ledertalenter (utover grunnpakken per gang)  Kr 1.500 ,-  Kr. 1.800 ,-

*Kurs/undervisning er unntatt merverdiavgift

Forpliktelser

Bedrifter som deltar i STAR-programmet for å bedre kjønnsbalansen i ledelse forplikter seg til å:

  • Kartlegge fordeling av kvinner og menn
  • Sette mål og måle grad av oppnåelse for kjønnsbalanse
  • Utvikle og gjennomføre tiltak
  • Dele kunnskap og ferdigheter med STAR-bedriftene
  • Være synlig i medier og debatter om kjønnsbalanse
  • Kommunisere internt om STAR-deltakelsen
  • Nominere kvinner til den årlige kåringen av Norges 50 fremste tech-kvinner den 8. mars hvert år.
Påmelding og mer informasjon

Påmelding skjer på e-post til Hege Wullum - hege.wullum@abelia.no. Hvis du ønsker mer informasjon eller et møte om STAR, kan du sende e-post til Anne Grethe Solberg - agrsol@oslomet.no.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: