Innhold

Organisering av STAR

Anne Grethe Solberg fagansvarlig for STAR-programmet.
Hun er lederutvikler, forsker (Ph.D) og forfatter. Solberg har spesialisert på kjønnsbalanse og ledelse, og er tilknyttet Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Hun har tidligere jobbet i Ernst & Young, Capgemini og ISCO Group og ble «Årets konsulent» i 2012.

Abelia eier/administrator for STAR-programmet.
Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter innen IKT, telekom, undervisning, forskning, konsulent/rådgivning, kreative næringer og ideelle organisasjoner. Abelia har over 2100 medlemmer med omlag 48.000 årsverk.

Abelia jobber næringspolitisk for gode rammevilkår for kunnskapsbedriftene. Våre medlemstjenester innen arbeidsrett, HR og HMS bidrar til profesjonell utøvelse av arbeidsgiverrollen og god ledelse av kunnskapsmedarbeidere.

ODA-Nettverket en av initiativtakerne til STAR-programmet.
ODA-Nettverket har over 6.000 kvinnelige medlemmer fra ulike deler av IKT-næringen og har som mål å få til kjønnsbalanse. De støtter aktivt opp om STAR-programmet.

Advisory Board bidrar med faglig kvalitetssikring og sikrer fremdrift av programmet. Det består av:

  • Anne Sødem, HR-direktør i Caverion
  • Jens Petter Heyerdahl, Rådgiver i ISCO Group
  • Vibeke Munthe-Kaas, Leder for tverrgående prosjekter i Abelia
  • Anne Cathrine Gretland, CEO i Fotoware og ODA-medlem
  • Anne Grethe Solberg, Forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: