Abelia

Innhold

Tillitsbasert ledelse

Nyhet, Ledelse

Publisert

BI og Great Place to Work skal finne ut om det er sammenhenger mellom tillitsbasert ledelse og produktivitet i Norge og internasjonalt.

– Vi har tyvstartet med å måle tillitsnivået i norske bedrifter, sier Tron Kleivane i Great Place to Work.

Målingen Great Place to Work har gjennomført har sett på tillitsnivået i norske virksomheter – både private og offentlige.

– Funnene er interessante og vil få stor betydning for bedrifter og samfunn, sier Kleivane. Overordnet viser funnene at det er svært stor forskjell på tillitsnivået i de beste bedriftene og det nasjonale gjennomsnittet. Denne målingen gir et godt utgangspunkt for forskningsprosjektet som vi nå igangsetter sammen med blant andre Bård Kuvås fra BI og Jeffrey Pfeffer fra Stanford University. En av hypotesene vi ønsker å belyse er: Dersom gjennomsnittsbedriften i Norge forbedret sin score på tillitsindeksen og reduserte avstanden frem til de beste bedriftene med 10 prosent, vil det sannsynligvis få større innvirkning på produktivitetsutviklingen i Norge enn noe annet kjent tiltak.

Hva legger du i ordet tillit?

- Tillit er en krevende størrelse og en grunnleggende forutsetning for å skape de beste arbeidsplassene, sier Kleivane. Tillit er vanskelig å bygge opp og lett å rive ned. Tillit er den verdi som best skaper og avdekker kvaliteten på relasjoner mellom mennesker. Tillit bygges gradvis og over tid. Den som blir vist tillit, ved å bli tildelt stadig større ansvar og myndighet, utover det som er forventet, vil strekke seg langt for å vise seg tilliten verdig. Vedkommende vil i sin tur vise tillit tilbake. Relasjonen er i en positiv spiral – tillitsnivået øker.

Hvilken betydning ser du for deg at tillit vil få i fremtidens arbeidsmarked?

I dagens kunnskapsøkonomi vil virksomhetenes resultater i særlig grad avhenge av tette og gode relasjoner. Tilliten i relasjonene vil ha direkte innvirkning på produktivitet, verdiskaping og innovasjon. - Etter vår oppfatning vil tillitsnivået innen tre viktige relasjoner være avgjørende for virksomhetens konkurransekraft og lønnsomhet:

  • Tilliten mellom medarbeidere og ledelse
  • Tilliten medarbeiderne seg imellom
  • Tilliten mellom medarbeidere og virksomheten

De virksomheter som lykkes i å måle og utvikle tillitsnivået innen disse tre relasjonene vil tiltrekke seg de beste talentene, utvikle og levere bedre tjenester og skape bedre resultater enn konkurrentene.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: