Abelia

Innhold

Tenk som designere!

Nyhet, Ledelse

Publisert

Designtenking bidrar til bedre utvikling av strategier, prosesser, produkter og tjenester. Visste du for eksempel at to av de tre grunnleggerne av Airbnb er designere?

Designtenking forbindes kanskje med funksjon, form og farge. Det er i virkeligheten en måte å lede på i en utfordrende og uoversiktlig konkurransesituasjon. Vi har snakket med Benedicte Wildhagen og Judith Gloppen (Phd), rådgivere innen designledelse ved Norsk design- og arkitektursenter, DOGA, om temaet.

Hva er designtenking?

-Å tenke som en designer kan forandre måten organisasjoner utvikler produkter, tjenester, prosesser og strategi. Denne tilnærmingen bringer sammen det som er ønskelig fra et brukerperspektiv med hva som er teknologisk mulig og økonomisk forsvarlig.

Fakta om DOGA

Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) fremmer design og arkitektur i nærings- og samfunnsmessig perspektiv. Vi jobber for kvalitet og nytenkning gjennom bruk av design og arkitektur i utvikling av omgivelser, produkter og tjenester. Vi skal stimulere til innovasjon og økt verdiskaping i norsk næringsliv og bidra til bedre tjenester, mer solide beslutninger og høyere effektivitet i offentlig sektor.

I sin enkleste form, er designtenkning en prosess som er anvendelig i de aller fleste situasjoner, for å skape nye og innovative ideer og løse problemer.

Hva kjennetegner prosessen?

- De er gjerne raske og intensive, med hurtige iterasjoner, testing og prototyping. Dermed kommer man raskere fem til levedyktige løsninger. Designtenkere legger vekt på verdien av å " feile fremover" – som betyr at man helt fra start – gjennom brukerinvolvering alltid lærer av feil, som en nyttig kilde til forbedringer og videreutvikling.

Hva er det som er så revolusjonerende?

- Å tenke som en designer betyr å forandre måten organisasjonen utvikler produkter, tjenester, prosesser og strategi på. Designtenking forener brukernes ønsker med bedriftens teknologiske og økonomiske forutsetninger. Den er anvendelig i de aller fleste situasjoner – fra enkel problemløsing til innovasjoner. Nytenking skjer ved å kombinere forretningsmessig tilnærming og designernes tilnærming til problemløsning og redefinering av problemer.

- Designtenkning drar nytte av vår evne til å være intuitive, til å gjenkjenne mønstre, til å utvikle ideer som er meningsfulle og funksjonelle, og til å formidle og dele våre ideer på flere måter enn bare gjennom ord, tall og grafer. Designtenkning begynner å bli viktig som ledelsestilnærming, noe 2015 septemberutgaven av Harvard Business Review bekrefter.

Kan du nevne eksempler på resultater av designtenking?

- I boken "The business model generation" beskrives flere eksempler, og også en metodisk tilnærming, Osterwalder-modellen. Den forklarer hvordan organisasjoner skaper, leverer og kaprer verdi.

- Et interessant internasjonalt eksempel er Airbnb, som tilgjengeliggjør folks leiligheter, villaer, slott eller hytter. Her har designtenking bidratt til å forene brukernes behov for overnattingssteder, eieres ønske om å tjene litt på ledig kapasitet samt en effektiv digital møteplass for de to gruppene.

- Et annet eksempel er SAFI-ovnen, som brenner på bioetanol, og som derfor er rimelig, effektiv, sikker og rentbrennende. Her har designtenkingen kombinert brukernes behov for trygghet med miljøvennlighet og moderne teknisk kompetanse.

- Også i Norge har vi positive erfaringer. Da Alfa la om designet på sine sko nylig, henvendte de seg til DOGA for designrådgivning. Alfas majoritetsaksjonær er et investeringsselskap og vi ser at design er et sentralt verktøy for investorer som har langsiktige ambisjoner med investeringene sine. Mange merkevarer har et stort potensial som ikke er utnyttet. Nå mottar Alfa allerede priser for sitt nye design, og salget øker betydelig. Dette viser hva design kan bidra med i et knallhardt marked, avslutter designrådgiverne Benedicte Wildhagen og Judith Gloppen.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: