Tar rekruttering på alvor

Nyhet, Ledelse

Publisert

I kunnskapsbedrifter er medarbeiderne avgjørende for bedriftens suksess. Telemarksforskning valgte derfor å benytte sitt månedlige halvdagsseminar med alle medarbeidere til å sette rekruttering på dagsorden.

- Rekruttering er et sentralt tema i strategien vår, forteller Solveig Svardal, assisterende direktør, Telemarksforskning. Å lykkes med rekruttering handler om både å framstå som attraktiv for nye medarbeidere og å ta godt vare på dem vi har. Dette er ikke et tema bare for ledelsen, det er like viktig å involvere alle medarbeiderne i dette spørsmålet.

Å tiltrekke, utvikle og beholde de riktige medarbeiderne krever systematisk og kontinuerlig arbeid. Enkelt sagt handler det om å få rett person på rett sted. Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse i Abelia, deltok på seminaret til Telemarksforskning og bidro med innlegg og problemstillinger til diskusjon.

Kort oppsummert la han vekt på 4 hovedpunkter:

  1. Omdømmet er viktig ved rekruttering. Omdømmet må representere både det som er attraktivt, og det som er unikt – og dette må være konkret. Egne ansatte er de viktigste omdømmebyggerne. Om det er noe som er bra – fortell det til alle du treffer. Om det er noe som ikke er så bra, ta det opp internt. Dessuten påvirker faktisk rekrutteringstiltak i sin tur omdømmet.
  2. Bedriftens behov må først analyseres. Tenk helhetlig, og gjennomfør en grundig jobbanalyse. Kompetansebehov kan dekkes på flere måter – endring av roller, oppgaver og ansvar hos de ansatte, utvikling av medarbeidernes kompetanse, tett samarbeid med andre virksomheter, innleie av konsulenter eller rekruttering av ny kompetanse.
  3. Kunnskapsmedarbeidere er ikke bare lønnsmottakere, men også forventningsbærere. Tradisjonell arbeidsgiverpolitikk preget av passiv personalforvaltning og minimumsstandard er ikke godt nok. Dette forsterker behovet for både å tydeliggjøre det som er attraktivt for potensielle kandidater, og å avklare forventninger i forhold til jobben som skal gjøres.
  4. Rekruttering er risikofylt. En grundig seleksjonsprosess reduserer risikoen for feilansettelser. Undersøkelser viser at det finnes feil i hver fjerde CV, alt fra ubevisste skrivefeil til bevisste. En av tre mellom 18 - 24 år og et snitt på én av fem innrømmer at de forsøker å bløffe på seg erfaring eller utdannelse de ikke har. Over 50 % av norske HR-fagfolk har opplevd bevisst juks/grov pynting av CV. Når valget skal tas, viser det seg at evne og vilje er det viktigst å legge vekt på – hire for attitude and train for skills.

Det viktigste vi tar med oss videre etter seminaret, fortsetter Solveig Svardal, er at vi vil jobbe mer systematisk med å skaffe flere gode kandidater å velge mellom, og fortsette med kritisk kvalitetssjekk. Vi har også fått økt bevissthet om at det er de resultatene vi leverer som skaper omdømmet vårt som et troverdig, nytenkende og tverrfaglig forskingsmiljø som leverer kunnskap som virker i samfunnet.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: