Abelia

Innhold

Nye måter å tenke bank på

Nyhet, Teknologi og digitalisering, Ledelse

Publisert

Banktjenester er i endring. Nye aktører og løsninger er på full fart inn i markedet. Noen bedrifter og organisasjoner vil tjene på utviklingen. Andre ikke.

Vi har intervjuet Christoffer Hernæs i Sparebank 1 Gruppen om tendensene i bankmarkedet og om utfordringer ledergrupper og styrer vil møte i årene fremover på fintech-området.

Du har beveget deg fra kule konsulentmiljøer til en traust bank. Kan du fortelle hvorfor?

Bankene står foran større endringer de neste 5 årene enn de foregående 20 årene. Jeg ønsket å være med på dette fra innsiden – hele veien fra beslutning til realisering, fremfor å være en strategisk rådgiver. Med alt som skjer innen bank og finans om dagen vil jeg si at bank er alt annet enn traust å jobbe med i tiden fremover.

Fakta om Sparebank1

En allianse av 16 uavhengige sparebanker som til sammen er Norges neste største finansinstitusjon.

Bill Gates sa for 25 år siden at banktjenester er nødvendig, men ikke banker. Tok han feil?

- Jeg har mer sansen for Brett King sin nyansering av uttrykket: Bank er ikke lenger et sted du går til, men noe du gjør. Det er ikke sikkert at kundene forholder seg til banker for å utføre de daglige banktjenestene i fremtiden. Vi ser allerede en konvergens: Norwegian, Komplett og Telenor posisjonerer seg innen finansielle tjenester. Google, Apple og Facebook og lignende aktører er godt posisjonert for å ta en posisjon mellom de tradisjonelle bankene og kundene. Google har f.eks. konsesjon som forsikringsagent i 28 stater i USA. Bankene vil nok bestå, men de må kjempe for å forbli relevante. Ellers ender de opp som en infrastrukturleverandører, mens en tredjepart håndterer kunden.

Hva gjør de nye aktørene i bankmarkedet?

- Fintech-selskapene kan overordnet sett deles i to: 1. De som kompletterer bankene gjennom innovative løsninger. Et eksempel på dette er mCASH, som SpareBank 1 Gruppen nylig kjøpte. 2. De som ønsker å ta en del av bankenes inntekter. Et eksempel på dette er P2P-lån som tilbyr finansiering og kreditt på en annen måte enn bankene. Et annet eksempel på aktører som tar en del av inntektene er tredjepartsløsninger som kan posisjonere seg på toppen av eksisterende infrastruktur og tjenestetilbud.

Hvilke tre hovedutfordringer vil ledergruppene i norske bedrifter møte?

Det blir behov for raske beslutninger. Men samtidig tar det tid å skaffe tilstrekkelig kunnskap, og det er avgjørende med digital kompetanse på ledergruppenivå.

Noen avgjørende faktorer for de som vil lykkes i møtet med den digitale økonomien:

  • Riv ned siloene
  • En bedriftskultur der det er høyt under taket og åpenhet for prøving og feiling
  • Mangfold i ledergruppen

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: