Når er en kunnskapsbedrift robust?

Nyhet, HR og HMS, Ledelse

Publisert

I disse dager slippes verktøyboka Robust organisering. – Vi har fulgt tre casebedrifter i to år, sier Thale Kvernberg Andersen, forsker ved SINTEF Teknologi og samfunn.

Vi har tatt for oss fire områder, inkludert sammenhengene mellom dem: Arbeidsmiljø, ledelsespraksis, arbeidspraksis og markedshåndtering, sier Andersen.

- Robusthet handler om å håndtere markedsmessige endringer, forvalte god arbeidsorganisering av drift, og ta vare på folk og arbeidsmiljø, sier Andersen. Hos kunnskapsbedrifter, der verdiskapingen sitter i hodene til de ansatte, er dette helt essensielt, sier hun.

I prosjektet utarbeidet en av casebedriftene en slags oppskrift for diagnostisering av robusthet som vi har utvidet litt og brukt som eksempel i verktøyboka, fortsetter Andersen. Eksemplet viser til syv avgjørende faktorer:

  1. Kompetanse: Gjennomsnittlig kompetansenivå er på nivå med det beste i landet, og en medarbeider representerer en kompetanse utover det.
  2. Prosjektportefølje: Må være robust nok til å tåle et bortfall av ett eller to nøkkelprosjekter uten å bryte sammen.
  3. Nøkkelkunder: Må være robust nok til å tåle å miste en nøkkelkunde.
  4. Humankapital: Må være robust nok til å kunne ansette en ny medarbeider uten å ha prosjekter klare for vedkommende.
  5. Aktivitetsslakk: Må være robust nok til å kunne ta på seg ett nytt stort prosjekt til enhver tid.
  6. Intern ledelseskapasitet: Må ha tilgang på visse lederressurser hos seg selv uten å måtte gå eksternt.
  7. Arbeidsmiljø: Balansere krav, kontroll og støtte på en slik måte at medarbeiderne trives gjennom å mestre arbeidshverdagen sin godt og er motiverte for å skape og bruke ny kunnskap.

- Ofte ser vi at folk blir blendet av oppgaver i daglig drift. Dermed blir det for lite oppmerksomhet på langsiktig utvikling, sier Andersen. Det er fort gjort å sette egen utvikling på vent, og håpe at utfordringene skal gå over eller løse seg selv. Det gjør de sjelden. Kunnskapsbedrifter kan være sårbare på flere måter. For eksempel; ofte er det de samme medarbeiderne som hele tiden hanker inn prosjekter. Når de slutter, står man der. Et viktig suksesskriterium er derfor å spre akkvisisjonskompetansen på flere for å sikre godt markedsarbeid, påpeker hun.

Robusthetssirkelen

Vi har utviklet en robusthetssirkel med fem forhold som til sammen utgjør det vi kaller for sentrale robusthetsdrivere i kunnskapsbedrifter. Alle må forvaltes og tas hånd om på en god måte for å produsere robuste bedrifter og robuste medarbeidere. Vi snakker da om marked, faglig utvikling, arbeidsmiljø, verdier/omdømme og økonomi. Alt dette bindes sammen av ledelse, som her må forstås som en funksjon som alle har ansvar for å ta del i – ikke bare ledere men også medarbeidere. Involverende lederskap er en robusthetsdriver i seg selv, avslutter Andersen.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: