Abelia

Innhold

Morgendagens kunnskapssamfunn begynner i barnehagen

Portrett av Robert Ullmann

Robert Ullmann, daglig leder i Kanvasstiftelsen.

Våre ansatte tar stadig oftere i bruk digitale verktøy i barnehagene, sier Robert Ullmann, daglig leder i Kanvasstiftelsen.

Tiden for dagmammer og barneparker er definitivt forbi. Likevel er det fortsatt en vei å gå før barnehagene får den annerkjennelsen den fortjener som læringsarena. 

Daglig leder Robert Ullmann i Kanvastiftelsen er likevel fornøyd med at barnehagenes status er hevet betydelig de siste årene:  

- Barnehagesektoren har hatt en fantastisk utvikling de siste 10 årene, og sysselsetter nå om lag 75.000 årsverk. Vi har et stadig fokus på økt kvalitet. Sammenhengen mellom ansattes kompetanse og gode barnehager er veldokumentert. Det er også sammenhengen mellom gode barnehager og hvordan barna lykkes på skolen og senere i arbeidslivet. Kort sagt starter morgendagens kunnskapssamfunn i barnehagen, sier Ullmann. 

- Fremtidens barnehage vil kreve flere ansatte med relevant profesjonsutdanning. Lærertettheten per barn må økes for å tilfredsstille de krav og forventninger som samfunnet nå har til barnehagen. For eksempel går nesten alle norske ettåringer i barnehage. Samtidig øker andelen flerspråklige barn. Dermed blir det behov for økt kompetanse om ettåringens behov for trygghet på sin læringsarena, og flere ansatte med flerkulturell kompetanse, fastslår han.

Hvordan fungerer samarbeidet mellom dere og lokale og sentrale utdanningsmyndigheter?

Vi har status som høringsinstans og samarbeider godt med Kunnskapsdepartementet og lokale myndigheter i våre vertskommuner.

Litt om Kanvas:

Den ideelle barnehagestiftelsen Kanvas er med sine 63 barnehager en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager. Vi er en kunnskapsbedrift med 1200 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 4000 barn. I 29 år har Kanvas vært pådrivere for å bedre barns oppvekstsvilkår og foreldrenes hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å jobbe kontinuerlig med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet vil vi ha minst 50% barnehagelærere i Kanvas-barnehagene.

Hva gjør dere for å forberede dere på digitaliseringen som vil skje i årene fremover?

I mer enn to år har vi gjort ekstraordinære investeringer i vår digitale kommunikasjonsplattform for ansatte og foreldre. Det inkluderer en ny kommunikasjonsportal, økt linjekapasitet, spredenett og nytt utstyr med blant annet nettbrett på samtlige avdelinger. Våre ansatte tar i stadig større grad i bruk digitale verktøy sammen med barna. Deres kompetanse øker med bruken.

Hvilke endringer bør skje innen utdanning i dag for å møte behovet for et økt antall kunnskapsmedarbeidere i årene fremover?

Studenter jeg har snakket med, mener de har større læringsutbytte av en undervisningsform som er en miks av praktiske oppgaver, videoforelesning og oppfølging med refleksjon sammen med faglærer og medstudenter.

Hva er oppskriften på god ledelse i en utdanningsinstitusjon?

Vi mennesker drives i stor grad av gode mellommenneskelige relasjoner og tydelige mål. Jeg vil si at god ledelse er universelt og sektoruavhengig. Jeg har erfart at ledere som lykkes, er nysgjerrige på andre mennesker, de lykkes med å formidle mål og forventninger som engasjerer og i tillegg er de gode på å la medarbeidere medvirke og påvirke egen arbeidssituasjon.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: