Abelia

Innhold

Tøff internasjonal konkurranse om gode rammevilkår

Nyhet, Ledelse, Rådgivere

Publisert

Portrettbilde av Sveinung Fjose

Norge henger etter på viktige områder. Det hindrer nye, fremtidsrettede næringer, fastslår Menons Sveinung Fjose.

Norsk næringslivs evne til omstilling er undervurdert. Det mener Menon-sjef Sveinung Fjose. 

Han er minst like bekymret for myndighetenes evne til å legge til rette for ny næringsutvikling.

Menon har som et av Norges ledende analysebyråer bred innsikt i en rekke næringer. I vår laget de blant annet en rapport for en bred allianse av helseaktører, deriblant Abelia, som viser at Norge har et enormt potensiale til å utvikle en stor, norsk helsenæring. 

 

- Norge er konkurransedyktig der vi tradisjonelt har vært gode. Innen helse- og nye forskningsbaserte næringer er det mange land som er bedre, sier Fjose.

25. august gjennomfører Abelia sin årskonferanse Abelia Open. Der vil nettopp den nødvendige omstillingen av norsk næringsliv stå sentralt. 

 - Skal jeg trekke frem ett område som jeg tror politikere bør se nærmere på, så er det hvordan det offentlige kan fungere som «lead market» og bidra til utvikling av eksportorientertearbeidsplasser gjennom offentlige innkjøp og samarbeid med private leverandører, utdyper han.  

Fjose utdyper sitt perspektiv på den norske omstillingen nedenfor: 

Digitaliseringen kommer til å berøre det meste og de fleste. Hvilke konsekvenser ser dere – for dere selv og for kundene deres?

Som rådgiver i flere endringsprosesser i offentlig sektor ser vi at flere kan bruke digitalisering til å forenkle og tilpasse tjenestene. Vi gjennomfører for tiden en stor analyse av helsesektoren hvor Abelia er med som partner. Her ser vi eksempelvis at digitalisering kan øke både kvalitet og effektivitet ved at pasientene i større grad kan ta tester selv o.l. Helseteknologi kommer i tillegg til de varme hendene, ikke istedenfor.

Kort om Menon

Menon er et medarbeidereiet konsulentselskap som opererer i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked.  Selskapet har 30 økonomer, hvorav en tredjedel på doktorgradsnivå.  Vi arbeider i verdikjeden for beslutninger, i landskapet mellom management consulting og analyse, og bruker i større grad enn andre «big data» i tillegg til intervjuer og teori. Menon ble av bladet Kapital og Konsulentguiden kåret til årets konsulentselskap i 2015.  Tidligere vinnere er blant annet First House og Boston Consulting Group. Bakgrunn for utmerkelsen er vår evne til å finne og bruke beslutningsrelevante data, samt evnen til å kommunisere klart i våre rapporter og presentasjoner.

Er norsk næringsliv forberedt på digitaliseringen og globaliseringen? Har dere egne erfaringer?

Norge er blant de mest digitaliserte land i verden og vi er vant til å levere varer og tjenester i global konkurranse. Jeg tror vi ofte undervurderer omstillingsevnen til norsk næringsliv. Bare se på hvor raskt norsk leverandørene til olje og gass nå omstiller seg. På kort tid har flere omstilt seg til nye markeder, mens andre har redusert kostnader samtidig som kvaliteten enten er like god eller bedre.

Hvordan kan vi skape "verdens mest effektive" offentlige sektor i Norge?

Vi må få en tillitsreform hvor man gir mer frihet og ansvar til ledere og ansatte. Politikere må begrense antall mål og krav, og resultatene må vektlegges mer enn aktivitetene. Se bare på leger og lærere, de bruker for mye tid på å rapportere og for lite tid på det de virkelig kan og vil. Vi har nok undervurdert kostnadene i form av byråkrati i de mange effektiviseringsreformer som er gjennomført.

Hva må ledere og politikere gjøre nå for å etablere lønnsomme og eksportorienterte arbeidsplasser i Norge i årene fremover?

Næringslivet ordner jo dette helt fint selv, så lenge de har stabile og gode rammevilkår. Jeg tror politikerne må sørge for det, og stort sett holde fingrene av fatet.  Samtidig er det tøff internasjonal konkurranse om å ha gode rammevilkår. Innenfor sektorer hvor vi tradisjonelt har vært gode, har vi også konkurransedyktige rammebetingelser. Innenfor helsenæringene og nye forskningsbaserte næringer finnes det per i dag mange andre land som tilbyr bedre vilkår. Skal jeg trekke frem ett område som jeg tror politikere bør se nærmere på, så er det hvordan det offentlige kan fungere som «lead market» og bidra til utvikling av eksportorienterte arbeidsplasser gjennom offentlige innkjøp og samarbeid med private leverandører. 

Hva er oppskriften på god ledelse i konsulentbedrifter? Hva er hovedutfordringene og hvilke muligheter vil du peke på?

Det er jo ganske enkelt å lede konsulentbedrifter, ettersom medarbeiderne ofte har en sterk motivasjon og er faglig dyktige.  Ledelse i slike selskaper handler ofte om å balansere tilrettelegging og styring. Legger man for mye til rette, er for «hands off», kan det raskt bli «fremad mars i alle retninger», og styrer man for mye, kan man stanse initiativer som kan utvikle selskapet og skape nye forretningsområder. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: