Hvilke trender vil prege fremtidens arbeidsliv?

Nyhet, Ledelse

Publisert

Arbeidslivet kan i økende grad karakteriseres som grenseløst. Blant annet henger det sammen med stadige endringer knyttet til teknologi, kundebehov, konkurranse, organisering, nye verdikjeder og globalisering.

Vi ser tendenser til økt grad av outsourcing av tjenester samt arbeid i nettverk og på tvers av bedrifter.

Hvilke effekter har dette på arbeidsmarkedet? I en serie artikler fremover, ser E24.no nærmere på yrkene som forsvinner. Abelias direktør for kunnskapsledelse, Vidar Lødrup, har i den anledning kommet med innspill om fem trender han mener vil være avgjørende i fremtidens arbeidsmarked.

Etterutdanning

- Det blir stadig viktigere med læring i arbeidslivet. Det offentlige burde i større grad legge til rette for dette, med støtteordninger for virksomheter som investerer i kompetanseutvikling internt.

Fleksitid og fleksiplass

- Hvor du er og når du gjør arbeidsoppgavene blir mindre viktige. Det viktigste blir hva du leverer.

Vi blir internasjonale

- Virksomheter blir i økende grad globalisert, og da vil også arbeidsmarkedet bli globalisert. Personer vil bevege seg på tvers av landegrensene, og bedrifter blir avhengige av å rekruttere internasjonalt i høyere grad.

Flere eldre og færre yrkesaktive

- Eldrebølgen gjør at det er enda viktigere enn tidligere å bruke alle yrkesaktive. Da blir vi bare mer avhengige av å ha et utdanningssystem som er tilpasset fremtidens behov for arbeidskraft.

Kravstore arbeidere

- Kompetansekravet i arbeidslivet øker. Dette bidrar til at det blir konkurranse om de kunnskapsrike medarbeiderne, noe som gjør at arbeidstakeren i større grad kan stille krav til sin arbeidsgiver.

Les også i E24: Halvparten av dagens jobber kan bli erstattet innen 20 år

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: