Abelia

Innhold

Forsker på toppledelse i kunnskapsbedrifter

Nyhet

Publisert

SINTEF har fått støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond til et forskningsprosjekt på toppledelse i Abelias medlemsbedrifter. Prosjektet bygger på det toårige prosjektet "Robust organisering" som ble ferdigstilt i 2014.

Fra høsten skal SINTEF-forskere fotfølge 7-8 sentrale ledere i Abelia-bedrifter for å studere hvordan de utøver toppledelse i kunnskapsbedrifter.

- Verdiskaping og måloppnåelse henger nøye sammen med hvordan toppledere ivaretar arbeidsmiljø i kunnskapsbedrifter. Derfor er dette et viktig arbeid som vil avdekke hva toppledere kan gjøre for å lykkes bedre i samarbeid med HR og HMS, sier Gro Lundberg som er fagsjef i arbeidsmiljø/HMS i Abelia.

De overordnede problemstillingene for prosjektet er:

  • Hvilke topplederpraksiser gir de beste gevinstene for ivaretakelse av arbeidsmiljø, god verdiskaping og måloppnåelse, samt støtte til underordnede?
  • Hva kjennetegner de gode samarbeidsmodellene mellom overordnede ledere med ansvar for henholdsvis drift, HR og HMS? Hvordan organisere og utvikle gode samarbeidspraksiser mellom overordnet driftsledelse, HR-ledelse og HMS-ledelse til beste for bedriftens kjernevirksomhet?

"God toppledelse i kunnskapsbedrifter" bygger på det toårige prosjektet "Robust organisering" som ble ferdigstilt i fjor. Årets prosjekt har en total ramme på drøyt tre millioner kroner, med forskningssjef Tore Nilssen fra SINTEF Teknologi og samfunn som prosjektansvarlig

- Norske kunnskapsbedrifter møter mange skiftende utfordringer og krav, og for å møte endrede utviklingsbehov må de jobbe parallelt i sin daglig drift for å realisere et godt arbeidsmiljø og god ledelse, sier Lundberg.

Hun har det siste året holdt en rekke møter og kurs med utgangspunkt i det forrige prosjektet, og regner med at kunnskapstilfanget i det nye prosjektet vil komme mange bedrifter til gode.

Forskningen skal i første omgang gå over ett år med mulighet for ett års forlengelse. Prosjektet skal munne ut i en verktøybok som skal formidle god toppledelsespraksis med god ivaretakelse av HR og HMS i kunnskapsbedrifter

- Det er alltid en utfordring å omsette kunnskap om ledelse til god praksis i store bedrifter. Derfor vil dette prosjektet og verktøyboken bli nyttig for mange av Abelias medlemsbedrifter, sier Lundberg.

Administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia er svært fornøyd med at prosjektet har fått støtte.

- Behovet for ledelse forsvinner ikke med flate strukturer og selvstendige, kunnskapsrike medarbeidere, men det krever en annen form for ledelse. Vår erfaring er at det å se og bygge folk, og å utvikle og forankre en felles visjon og strategi for virksomheten er helt sentralt i kunnskapsbedrifter. Ledelse er et viktig fagfelt for Abelia, og vi bruker mange av våre møteplasser for å utveksle erfaringer og bidra til å utvikle god ledelse av kunnskapsrike medarbeidere. Det er de klokeste hodene og den smarteste bruken av teknologi som vil være Norges konkurransefortrinn de neste tiårene. Prosjekter som dette gjør det mulig å gi enda bedre oppfølging som arbeidsgiverorganisasjon for kunnskap- og teknologibedriftene, sier Haugli.

Les også:

Prosjekter som har fått støtte fra Arbeidsmiljøfondet

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: