Abelia

Innhold

Bli en bedre sjef

Nyhet, Ledelse

Publisert

Hvilke hindringer møter man på veien mot å utøve god ledelse, og hva kan du som leder gjøre for å møte dem på en god måte?

Unngå "rollesjokk"

Ellingsen og Karp underviser begge ved Markedshøyskolen. Ellingsen har nylig gitt ut boken "100-dagerskoden. Hvordan lykkes i ny lederstilling". Vi har spurt de to: Kan dere trekke frem tre klassiske fallgruver en nytilsatt leder kan gå i? - En av de største suksessfaktorene for ledere er å gjøre gode undersøkelser før de takker ja til en ny lederstilling. Det handler om å sikre at virksomhetens behov matcher hva man kan tilby. Det kan nemlig resultere i et "rollesjokk" når man kommer ombord hvis kulturen, virksomhetens livssituasjon og rollemandat ikke matcher hva man kan tilby med sin kompetanse, kunnskap, ferdigheter og erfaring.

Nytilsatte ledere går også inn i en ekstremsportarena full av paradokser. De skal blant annet lede personer de ikke kjenner, ta beslutninger før de vet, være ydmyk samtidig som de skal vise lederskap og ta initiativ. Som ny er ofte rolleforståelsen uklar og man har ikke etablert seg et nettverk og støtteapparat. I dette ukjente terrenget vil man så gjerne vise at man er rett person på rett plass men samtidig er det en del klassiske fallgruver ledere ser ut til å gå i:

  • Prøver for hardt å vise seg frem, noe som kan komme til syne gjennom å ta forhastede beslutninger
  • Lederen tar seg ikke tid til å bli kjent med det nye organisatoriske landskapet som handler om kulturen, arbeidsmiljøet, spillet og de sosiale kodene. De leder som de har gjort tidligere uten evne til å tilpasse seg og bruker siden gamle mentale kart
  • Hvilke tips vil dere gi ledere som skal etablere tillit og legitimitet?

- Alle har jo et forhold til ledelse og vi vet jo stort sett hva som er god ledelse men samtidig er det utfordrende i praksis. Legitimitet handler jo om å holde ord og la ord og handling henge sammen. Ledere må spille på lag med organisasjonen i forhold til hva som er riktige grep å ta gjennom å gjøre gode analyser og forventningsavklaringer. Dette med tillit er jo ofte vanskelig å etablere men samtidig veldig lett å miste.

- Men regel nummer én er å holde ord, og være tilstede i samtaler gjennom å være mer interessert enn interessant. Det betyr å skru på lyttekanalen og bruke sin nysgjerrighet. Men like viktig er også å ta lederskap når det forventes i krevende og vanskelige situasjoner. Det kan eksempelvis være å håndtere konflikter eller en vanskelig personalsak. Det siste er veldig krevende i en oppstartsfase, men samtidig kritisk om lederen skal få troverdighet.

Hvilke myter er knyttet til en leders første 100 dager i ny jobb?

- Den kanskje største myten er at man er fredet de første 100 dagene og etter det må komme med et stort endringsinitiativ. Hvilke initiativer som er nødvendig er jo avhengig av virksomhetens forretningssituasjon. Er det snakk om snuoperasjon, stø kurs, kursendring eller en oppstartsvirksomhet? Alle gir jo forskjellige føringer for ledelse og det å vente i 100 dager kan bety katastrofe eller det å sette i gang et stort endringsinitiativ uten grunn likeså.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: